متن مهدوی

خشنودي قلب امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

راهکارهایی براي خشنودي قلب مولامون حضرت صاحب الزمان[عج]:

قسمت 2 از3

۱۱]. سخنان امام زمان”عج” و احاديثي كه درباره ي ايشان است را براي هم پيامك كنيد.

۱۲]. براي اشاعه ي فرهنگ شناخت حضرت مهدي[عج]درجامعه،مجالس اهل البيت، مداحي، كتاب نويسي و …اجرا كنيد.

۱۳]. بعد از هر نماز دعا براي تعجيل در فرج ايشان را بخوانيد.

۱۴]. در فراق جدايي از آقا دعاي ندبه(صبح جمعه)مضطربشیم گریه وزاری کنیم.!

۱۵]. دعاي عهد(اللهم رب النور.)
صبح ها بعدنمازصبح بخوانیدوازاين طريق هم در كارهايتان با حضرت مهدي”عج” پيمان ببنديد.

۱۶]. دعاي توسل وغريق را بخوانید(يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب اللقلوب ثبت قلبي علي دينك) و ايشان را نزد خدا شفيع خود قرار دهيد.

۱۷]. زماني كه مي خواهيد براي نعمتي خدا را شكر كنيد از امام زمان”عج” هم تشكر كنيد.چرا که ایشان واسطه فیض الهی است.!

۱۸]. اگر در زندگي به مقام و منزلت مادي يا معنوي رسيديد، بدانيد كه از طرف امام بوده و ايشان را فراموش نكنيد و مغرور نشويد.

۱۹]. انتظار را بادعادرخود تقويت كنيد و از اعماق قلبتان منتظر باشيد و از پروردگار توفيق معرفت بيشتر به حضرت را درخواست كنيد.

۲۰]. با همه وجود براي امام زمان(عج) دعا كنيد همانطور كه دعا براي عزيزانتان را فراموش نمي كنيد.!

?ادامه دارد.!

نوشته‌های مرتبط

عقیقه برای تولد حضرت مهدی

Entezar

ﻧﺠﺒﺎ چیست و چه کسانی هستند

Entezar

نقد عرفان های نوظهور قسمت دوازدهم

Montazer

دیدگاه شما چیست؟