داستان های امام زمان

خاطرات استاد صفایی حائری

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

سلوک مهدوی

خاطرات استاد صفایی حائری


با امام زمان علیه السلام رابطه خاصى داشت. در قم جمكران را رها نمى‌كرد و به شهادت دوستان همراه، خارج از قم هم در هرجا كه بود، روز سه شنبه نماز امام زمان علیه السلام را مى‌خواند.
انسان را به ديدگاهى برتر نسبت به امام علیه السلام مى‌رساند و مى‌گفت كه:
عشق به او، برداشتن بارهاى اوست. چون عاشق، امر معشوق را عهده‌دار مى‌شود و مى‌گفت: اگر به من بگويند امام زمان علیه السلام در دو خيابان آن طرف‌تر ايستاده است و در همان حال جوانى از من پرسش داشته باشد، من نزد امام علیه السلام نمى‌روم. چرا كه آن وقت امام علیه السلام مرا توبيخ مى‌كند: چرا سر پست خودت نايستاده‌اى!

مشهور آسمان(خاطراتی از استاد علی صفایی حائری)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

عنایت امام زمان در سفر حج

کبری خجسته

داستان خاتون عشق بخش سوم

Montazer

داستان شفای بیمار فلج

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد