داستان های امام زمان

حيرت وغيبت

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان حيرت وغيبت

اصبغ بن نباته مى گويد:


روزى به حضور امير المؤمنين (عليه السلام) شرفياب شدم، حضرت در فکر فرو رفته وزمين

را با تکّه چوبى مى کاويد. عرض کردم: يا امير المؤمنين!

مى بينم که در فکر فرو رفته وزمين را بررسى مى کنيد آيا رغبتى به آن يافته ايد؟
فرمود: نه، قسم به خدا! هيچ رغبتى به آن وبه دنيا حتّى براى يک روز نداشته وندارم.

به مولودى فکر مى کنم که يازده پشت بعد از نسل من آشکار خواهد شد، ونامش مهدى است،

وزمين را بعد از آن که از ظلم وجور انباشته شده باشد پر از عدل وداد مى کند.

امر او اعجاب انگيز است، ومدتها غيبت خواهد نمود، به همين دليل گروهى درباره

او به گمراهى مى روند وعدّه ى ديگر هدايت مى يابند.
عرض کردم: يا امير المؤمنين! آيا واقعاً اين اتفاق روى خواهد داد؟
حضرت (عليه السلام) فرمود: آرى! همان گونه که او خلق شده، اين اتفاق هم روى خواهد داد،

تو چه مى دانى اى اصبغ! آنان برگزيدگان اين امّت ونيکان عترت طاهره اند.
عرض کردم: بعد از آن چه مى شود؟
فرمود: خداوند هر چه بخواهد انجام مى دهد، زيرا حق تعالى در هر چيزى، اراده وقصد وهدفى دارد.
?:کمال الدين، ج 1، ص 289

نوشته‌های مرتبط

حدیث تعقیبات ودعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب

Montazer

داستان هدایت معنوی امام زمان قسمت دوم

Montazer

تشرف آقا شیخ محمد کوفی خدمت امام زمان

رضا پیری قدیم
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد