داستان های امام زمان

حلّ مسئله ریاضى

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

حلّ یک مسئله ریاضى


✍عبدالرّحمن بن حجّاج  مى گوید: از ابن ابى لیلى شنیدم که مى گفت :

امیرمؤ منان على (علیه السلام ) در حادثه اى قضاوت عجیبى کرد

که بى سابقه است و آن اینکه :دو نفر مرد در مسافرت ، با هم رفیق شدند،

هنگام غذا در محلى نشستند تا غذا بخورند، یکى از آنان پنج گرده نان

از سفره خود بیرون آورد و دیگرى سه گرده نان ، در آن هنگام مردى از آنجا عبور مى کرد

او را دعوت به خوردن غذا کردند، او نیز کنار سفره آنان نشست و از آن غذا خوردند،

مرد رهگذر پس از خوردن غذا و هنگام خداحافظى ، هشت درهم به آنان داد و گفت :

این هشت درهم را به جاى آنچه خوردم به شما دادم و از آنجا رفت ،

آن دو نفر در تقسیم پول نزاع کردند، صاحب سه نان مى گفت :

نصف هشت درهم مال من است و نصف آن مال تو. ولى صاحب پنج نان مى گفت :

پنج درهم آن مال من است و سه درهم آن مال تو است . آنان نزاع و کشمکش ‍

خود را نزد على (علیه السلام ) آوردند و داورى را به او واگذار نمودند.

على (علیه السلام ) به آنان فرمود:نزاع و کشمکش در اینگونه امور،

از فرومایگى و پستى است ، صلح و سازش بهتر است ، بروید سازش کنید.

صاحب سه نان گفت :من راضى نمى شوم مگر به آنچه حقیقت است

و شما در این باره قضاوت به حق کنید.امیرمؤ منان على (علیه السلام ) فرمود:

اکنون که تو حاضر به سازش نیستى و حقیقت را مى خواهى ،

بدانکه حق تو از آن هشت درهم ، یک درهم است .او گفت :سبحان اللّه ! چطور،

حقیقت اینگونه است ؟!.حضرت على (علیه السلام ) فرمود:

اکنون بشنو تا توضیح دهم : آیا تو صاحب سه نان نبودى ؟.او گفت :

چرا من صاحب سه نان هستم ؟.على (علیه السلام ) فرمود:

رفیق تو صاحب پنج نان است ؟.او گفت : آرى .

على (علیه السلام ) فرمود:بنابراین ، این هشت نان ، 24 قسمت

(با توجّه به سه نفر خورنده ) مى شود  تو

(صاحب سه نان ( هشت قسمت نانها را خورده اى و رفیق تو

نیز هشت قسمت را خورده و مهمان نیز هشت قسمت را خورده است

و چون آن مهمان هشت درهم به شما دو نفر داده ، هفت درهم آن مال رفیق

تو (صاحب پنج نان ) است و یک درهم آن مال تو (صاحب سه نان ) است .

آن دو مرد در حالى که حقیقت مطلب را دریافتند، از محضر على (علیه السلام ) رفتند.
?:قضاوت های امیرالمومنین علی علیه السلام
➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

حيرت وغيبت

Entezar

آيت الله بافقي مجاهد وارسته در خدمت امام زمان

Montazer

داستان من قائم آل محمد هستم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد