ایت الله بهجت

حضور قلب در نماز ایت الله بهجت

bahjat - حضور قلب در نماز ایت الله بهجت

«حضور قلب در نماز ایت الله بهجت»

❤️نمازم رو درست کنم،آقا زودتر میاد ..❤️

✨آیت اللّہ بهجت (ره) :

یکے از عوامل حضور قلب این است کہ در تمام بیست و چهار ساعت باید حواسّ (باصره، سامعہ و…) خود را کنترل کنیم؛

زیرا براے تحصیل حضور قلب باید مقدماتے را فراهم کرد.

در طول روز، گوش، چشم، و همچنین سایر اعضاء و جوارح خود را کنترل کنیم!

معیار اصلے نماز است. این نماز بالاترین ذکر است، شیرین ترین ذکر است، برترین چیز است…

همہ چیز تابع نماز است؛ باید سعے کنیم این نماز را حسابے درستش کنیم…

وقتے نماز درست شد، باحال گشت، انسان آدم شده است،

بالاخره محک، نماز است.

???????

نوشته‌های مرتبط

اسامی یاران امام زمان علیه‌السلام

Entezar

آیت الله بهجت راهت رامشخص کن

Montazer

سفارش آیت الله بهجت به خواندن دعای فرج

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد