متن مهدوی

حضرت مهدی در تورات

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حضرت مهدی در تورات

بشارت تورات

… و اگر چه تأخیر نماید ، برایش منتظر باش ؛

زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد…

بلکه جمیع امت ها را نزد خود جمع می کند ،

و تمامی قوم ها را برای خویشتن فراهم می آورد.

کتاب حیقوق نبی/فصل۲/ ۵-۳

نوشته‌های مرتبط

جهان درآستانه ی ظهور

Montazer

شب قدر و امام زمان(عج)

کبری خجسته

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان بخش اول

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد