احادیث امام رضا(ع)

حدیث گرمای زمین و ظهور

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

گرمای بی سابقه زمین.!

حدیث گرمای زمین و ظهور


امام رضا(ع) میفرمایند:

«پیش از ظهور هوا سخت گرم خواهد شد..!

..پی نوشتها:

1]:غیبت نعمانی ص ۳۸۹.!

خواندن مطالب مفید بیشتر
پاسخ امام رضا به ریان بن صلت

نوشته‌های مرتبط

امام مهدي از ديدگاه امام رضا

Entezar

حدیث غم غربت

Entezar

امام رضا(ع) درباره ظهور امام زمان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد