احادیث امام سجاد(ع)

حدیث پاداش ولایت پذیری در زمان غیبت

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حدیث

?امام زین العابدین (علیه السلام):
«من ثبت على ولایتنا فى غیبة قائمنا، اعطاه الله أجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد».


هر که در دوران غیبت قائم ما، بر ولایت ما ثابت قدم باشد،

خداوند پاداش هزار شهید مانند شهداى بدر و احد را به او عطا مى فرماید.

✍ شهادت دریک لحظه اتفاق می افتد،اماکسی که می خواهدیاد شهیدان

رازنده نگه داردشایدروزی چندمرتبه سختی شبیه

شهادت راتحمل کند،برای همین دردوران غیبت،منتظرواقعی اجرهزار

شهیدجنگ بدرواحدرادارد

? کشف الغمه، جلد۳، ص ۳۱۲
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

پاداش کسی که در زمان غیبت با ولایت باشد

کبری خجسته

حدیث حضرت سجاد (ع) درباره امام زمان عج

Montazer

حدیث پاداش انتظار

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد