احادیث امام جواد (ع)

حدیث واجب بودن انتظار ظهور

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حدیث واجب بودن انتظار ظهور

حدیث
امام جواد علیه السلام:

به درستی قائم ماهمان مهدی است که واجب است در زمان غیبتش منتظرش بود و در زمان ظهورش مطیعش بود و او همان سومین از فرزندان من است.

کمال الدین ،جلد۲،ص۳۷۷

نوشته‌های مرتبط

حدیثامام جواد(ع) پیروی آگاهانه

Entezar

امام زمان از دیدگاه امام جواد

Montazer

حدیث امام جواد شرایط ظهور امام زمان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد