احادیث امام باقر (ع)

حدیث عدالت حضرت مهدی از زبان امام باقر

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حدیث

خداوند در سوره حدید،آیه ۱۷ میفرماید:


بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده خواهد کرد.

امام باقر علیه السلام در تأویل آن فرمودند:
یعنی آن را با عدالت حضرت مهدی علیه السلام زنده خواهد کرد پس از آنکه به واسطه ظلم و ستم مرده و از صفات انسانی تهی شده است.

احقاق الحق،جلد۱۳،ص۳۳۶

نوشته‌های مرتبط

حدیث امام باقر حضرت مهدی موقع قیام چه چیزهایی به همراه خود دارد

Montazer

نعمت ها و برکات پس از ظهور

امیرحسین عامری

حدیث سه وظیفه مهم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد