متن مهدوی

حدیث شناسی بخش هفدهم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی شماره 18
  بررسی روایات سفیانی 2


⁉️نام سفیانی چیست؟

در روایات بیشتر به دو واٰٰژه ی سفیانی و اﺑﻦ آﮐﻠﻪ اﻷﮐﺒﺎد یعنی پسرزن جگر خوار که در زیارت عاشورا هم آمده اشاره شده است، اسم اول بیشتر به کار رفته ولی یقینا سفیانی اسم او نیست، چرا که ما روایاتی داریم افرادی از ائمه راجع به نام سفیانی سوال می کنند. پس یقینا نامش نمی تواند سفیانی باشد.

اما در روایات 3 نام به او گفته شده ؛ (حرب، عَنبَسه و عثمان ) این روایات ضعیف هستند و از سوی دیگر قراین و تعارضاتی در این روایات وجود دارد که ما نمی توانیم این روایات را بپذیریم.

پس در رابطه با نام سفیانی دلیل معتبر نداریم که نامش چیست، دلیلش شاید این باشد که اصلا دانستن نام این فرد مهم نیست ما این فرد را از اقدامات وکارهایی که قبل از ظهور و هنگام ظهور انجام می دهد می شناسیم.

عبدالله بن ابی منصور از امام صادق(ع) پرسید نام سفیانی چیست ؟ امام صادق (ع) فرمودند: با نام او چه کارداری ؟وقتی او مناطق پنجگانه شام شامل: دمشق ،  فلسطین، اردن ، قنسرین (که الان چهار کشور سوریه ، فلسطین ، اردن ولبنان) این چهارکشور را تصرف کرد منتظر فرج مهدی ما(ع) باشید.(به اعمالش باید نگاه کنید، نه به اسمش)

⁉️نسب سفیانی چیست؟
در روایات 4 نوع گفته اند؛

1⃣ یک روایت در کتاب عقد الدُرَر- باب 4 فصل 2, ص90 می گوید سفیانی از نسل قریش است.

2⃣یک روایت در کتاب تشریف بالمنن -ص296 میگوید سفیانی از بنی امیه است.

3⃣یک حدیث درکتاب الغیبة شیخ طوسی- ص444 می گوید از نسل ابوسفیان است.

4⃣  یک حدیث هم در کتاب کمال الدین -ص651 می گوید از نسل زن جگر خوار است.

این 4روایت همه به یک چیز اشاره می کنند؛ که از نسل زن جگر خوار باشد از نسل ابی سفیان هم است ،ازنسل ابی سفیان باشد از نسل بنی امیه هم است ،ازنسل بنی امیه هم از قریش است. پس روایات با همدیگر تعارض ندارند ولی این روایاتی که گفتیم, فقط سه روایت در منابع شیعه است و از لحاظ سندیت هم معتبر است به همین خاطر احتمال جعل این روایات زیاد است چرا که در زمان های قدیم یک عده ای قیام کردند و می گفتند ماسفیانی های موعود هستیم پس این روایت ها رانمی توانیم قابل اعتماد بدانیم.

اما ویژگی های بدنی سفیانی؛

در روایت ها کبود چشم -اعور یا یک چشم-  وحش الوجه یعنی دارای یک صورت وحشت انگیز -اشقر یعنی سرخ و سفید که سرخیش برسفیدی غلبه می کند -سرخ روی-آبله روی- بزرگ سر و میانه بالا توصیف کرده اند.

امام علی (ع) می فرمایند: فرزند زن جگر خوار از سرزمین خشک قیام می کند او مردی میانه بالا با صورتی وحشت انگیز ،درشت سر و آبله روست اگر او را ببینی گمان می کنی یک چشم است (البته با دجال ،فرق می کند)

از میان این روایات که ویژگی ها را معرفی کرده تنها یک حدیث معتبر است ، در کتاب کمال الدین-ص 651 که امام صادق (ع)در رابطه با ویژگی های سفیانی می فرمایند تو اگر سفیانی را ببینی پلید ترین مردم را دیده ای او سرخ پوست سرخ روی مایل به سفیدی و کمبود چشم است. (این حدیث معتبر است تنها حدیث معتبر راجع به ویژگی های سفیانی همین است  سرخ روی و کبود چشم.)

دین سفیانی چیست؟
روایات دین سفیانی رابه سه دسته تقسیم کرده اند:

1⃣عده ای از روایات می گویند او نصرانی است یعنی مسیحی است.
2⃣عده ای از روایات می گویند ابتدا مسلمان بوده ولی بعدا مسیحی می شود .
3⃣عده  ای از روایات می گویند، نه مسلمان است.

اما این سه روایت همدیگر را نفی نمی کنند بلکه ممکنه ، که اول سفیانی مسلمان باشد ولی بعدا تحت تأثیر تعلیمات غرب و به خاطر اینکه غربی ها و دشمن و آمریکایی ها بهش سلاح و نیرو بدهند دینش را عوض کرده و مسیحی شده ، با آن حال باز هم نمی توانیم قاطعانه نظر بدهیم، نظر آخری کمی معقول تر می شود.

یک چیز در رابطه باسفیانی به هیچ وجه قابل انکار نیست و آن هم این که او دشمن شماره یک شیعه است.

ادامه دارد …..

برگرفته از فایل حدیث شناسی مهدوی شماره 18
استاد عبادی

حدیث شناسی مهدوی 18
برررسی روایات سفیانی 2

نوشته‌های مرتبط

موعود مسیحی

Montazer

ایات مهدوی

Montazer

ويژگی ياران خاص امام زمان(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد