متن مهدوی

حدیث شناسی بخش هفتم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی فایل شماره7⃣
بررسی روایات حسنی

در روایت ها یکی از اشخاص مهدوی،که نام برده شده ، شخصی به نام حسنی هست،که بعضی ها این فرد را ،به بعضی از افراد زمان حال تطبیق دادند.

درکتاب ،روضة الکافی – ج8 , ص224
یعقوب سراج از امام صادق(ع) پرسید فرج شما چه زمانی خواهد بود ⁉️ آقا فرموند: وقتی فرزندان عباس باهم اختلاف کنند و سلطنت آنان سست شود وگروهی در نابودی آنها تلاش کنند و شامی و سفیانی ظهور کنند و حسنی به حرکت درآید. ( تََحََرَّکَ الْحََسنِیّ ) و صاحب الامر همراه میراث رسول الله (ص) از مدینه به مکه برود،و مهدی (عج)از خدا برای ظهور اذن می طلبد. در این زمان بعضی یاران حسنی از این امر مطلع می شوند و به حسنی خبر می دهند و او مبادرت به خروج کرده اما اهل مکه او رامی کشند و سرش را برای سفیانی می فرستند. این زمان صاحب الامر ظهورش را علنی خواهد کرد.

سند این حدیث معتبر است.و علمای علم رجال از جمله استاد طبسی و استاد شهبازیان قبول کرده اند .

تنها روایت قابل قبول درباره ی سید حسنی همین است ( البته سید نمی شود گفت، در روایت فقط حسنی نوشته شده است) که اصل خروج فردی به نام حسنی درهنگام ظهورحضرت، مسلم است. و اینکه کشته می شود و حضرت را هم درک نمی کند چون بعد از این که کشته شد حضرت ظهورش را علنی می کند و مردم با او بیعت می کنند.

یک روایتی است درکتاب، معجم احادیث مهدوی -ج4,ص140آمده که ?? )پس از رسیدن سپاه امام زمان (عج)به وادی القری، حسنی با لشکر دوازده هزار نفریش نزد حضرت می آیند.

حسنی به امام زمان (عج) می گوید:ای پسر عمو ریاست لشکرحق من است من مهدی هستم اگرادعا می کنی مهدی هستی معجزه ای بکن.امام زمان (عج)برایش چند تا معجزه می آورد و او قبول می کند که امام زمان (عج) مهدی واقعی است.

این روایت اولین باردرکتاب  عُُقدالدُرر نقل شده در کتبی که اثریک شخص سنی مذهب است و دیگر کتب اهل سنت هم از این فرد گرفتند. سندی هم برایش ذکر نشده؛ بعضی ها سندش را خطبة البیان ذکر می کنند.دربعضی جاها که از خطبة البیان حدیث نقل شده است.
خطبة البیان که منسوب به حضرت علی(ع)است ، به هیچ عنوان معتبر نیست.

ناقل این خطبه  عبدالله بن مسعود است، او درسال 32قمری به رحمت خدا رفت و حضرت علی (ع) طبق نقل ها این خطبه را در سال 36بیان فرمودند .  چه طور مسعود که در سال 32از دنیارفته،خطبه ای که درسال
36نقل شده، رانقل کرده ؟منطقی نیست.

خطبة البیان به هیچ عنوان روایت معتبری نیست. روایات دیگری هم در رابطه بافردی به نام حسنی وجود دارد ؛ که معتبر نیست  از جمله حدیث حضرت علی (ع)که می گوید : (فردی از طبرستان است و از دیلم و..) آن روایت هم معتبر نیست .

پس در رابطه ی باشخصی به نام حسنی ما اگر بخواهیم نتیجه گیری کنیم: این است که اصل خروج حسنی معتبر است و از مسلمات است.  نمی گوییم  که از علائم حتمی است ولی در روایت های معتبر ذکر شده و قبل ازظهور حضرت هم از دنیا می رود و شهید می شود. و بقیه روایت ها که راجع به حسنی هست از لحاظ اعتبار ساقط است.

آقای ابوالحسن مرندی : یک روایت درباره ی حسنی نقل  می کند که می گوید 🙁 چهارم خروج حسنی است که اسم او حسن است؛ در مکه بالای  حجرالأ سود کشته می شود و بعد از کشتن او، پنج روز بعد حضرت مهدی (عج) ظهور خواهد کرد. ) نور الأنوار- ص363

این روایت هیچ سند ی ندارد و هیچ جا ذکر نشده که بعد از شهادت حسنی، پنج روز  بعد حضرت مهدی (عج) ظهور خواهد کرد.

مطالبی که اشاره شد، از درس خارج از فقه آیت الله نجم الدین طبسی ازاساتید تخصصی مهدویت قم است.

برگرفته ازفایل حدیث شناسی مهدوی شماره 7
استادعبادی

حدیث شناسی مهدوی شماره 7
بررسی روایات حسنی

نوشته‌های مرتبط

چرا برای امام زمان(عج) دعا کنیم

Entezar

عیسی بن مریم یار حضرت مهدی (عج)

Entezar

ﻧﺠﺒﺎ چیست و چه کسانی هستند

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد