متن مهدوی

حدیث شناسی بخش هجدهم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی شماره9⃣1⃣
  بررسی روایات سفیانی 3

⁉️زمان قیام سفیانی  چه موقع است؟

در رابطه با زمان قیام سفیانی ما نمی توانیم سال مشخصی را ذکر کنیم ، چرا که پیوستگی عجیبی بین قیام سفیانی وظهور امام زمان (عج)است. حتی بعضی روایت ها تا شش ماه را ذکر کرده اند یعنی شش ماه بعد ازخروج سفیانی امام زمان (ع) ظهور می کند به همین خاطر ما نمی توانیم زمان قیام سفیانی را پیش بینی بکنیم چراکه منجر به پیشگویی ظهور می شود وخلاف حقیقت است.

اما بعضی روایت ها که معتبر هستند خروج سفیانی را در ماه رجب گفته اند.

آقا امام صادق(ع) در حدیث معتبری می فرمایند:  حرکت سفیانی از نشانه های حتمی و قطعی است و در ماه رجب رخ خواهد داد . کتاب کمال الدین -ص650

حضرت در روایت دیگری در کتاب الغیبة نعمانی -ص313 می فرمایند :سفیانی به یقین قیام خواهد کرد و قیامش جزء در ماه رجب نخواهد بود.

قبلا اشاره شد که قیام سفیانی هم زمان با قیام یمانی ست،که امام صادق(ع)در روایت معتبری فرمودند خراسانی و سفیانی و یمانی دریک سال و یک ماه و یک روز خروج خواهند کرد.

می توانیم طبق نظر علامه مجلسی این رابپذیریم که اصل خروج سفیانی حتمی است. در اصل خروج سفیانی هیچ گونه بدا رخ نخواهد داد ولی ممکن است در زمانش بدا رخ بدهد .مثلا رجب بشود شعبان، شعبان بشود رمضان. پس اصل خروج سفیانی حتمی است و طبق روایت ها در ماه رجب خروج می کند.

ولی حالا یک فرد دیگری آمد و در ماه دیگری خروج کرد و تمام ویژگی های سفیانی راهم داشت نمیتوانیم بگوییم این سفیانی نیست چون در ماه دیگر خروج کرد ،نه چنین چیزی نداریم. ممکن است در زمانش یک کم تغییرات ایجاد شود یا اصلا ایجاد نشود.

مضمون روایات در رابطه با زمان خروج سفیانی به همزمانی او با یمانی اشاره می کند و بعضی روایت ها در ماه رجب این راگفته اند .

در بعضی روایت ها از حرکت شیث بانی پیش از قیام سفیانی خبر رسیده درکتاب الغیبة نعمانی -ص420 که این روایت خبر واحد است و سند معتبر ندارد و نمی شود اعتماد کرد.

و متأسفانه یکی از سخنرانان مطرح کشور در سخنرانی های خودش شیث بانی را به صدام تشبیه کرد که روایت شیث بانی اصلا معتبر نیست که ما بخواهیم به آن تطبیق بدهیم.

مکان خروج سفیانی

⬅️دررابطه با مکان خروج سفیانی سه دسته روایت داریم

1⃣یک دسته می گویند از سرزمین شام خواهد بود. که امیر المومنین(ع) فرمودند؛ سفیانی از شام خروج می کند پس اهل شام از او اطاعت می کنند. روایت در کتاب الغیبة نعمانی -ص316 و معتبر هم است.

2⃣دسته ی دوم از وادی یابس یا همان سرزمین خشک خروج می کند. در کتاب کمال الدین -ص651 که امام سجاد(ع) می فرمایند: سفیانی از سرزمین خشک قیام می کند این حدیث در کتاب الغیبة شیخ طوسی -ص444 هم آمده است.

3⃣اما دسته سوم خروج او را از ناحیه ی مغرب اشاره می کنند که امام باقر(ع)می فرمایند؛ در کتاب الغیبة نعمانی -ص262 خراسانی و سفیانی به آن ها یورش می برند یکی از مشرق و دیگری از مغرب ، چون خراسانی از شرق است پس سفیانی از غرب است.

اما این روایاتی که می گوید از غرب است با آن دو روایت دیگر منافاتی ندارد چون ممکن است بگوییم شام از نظر جغرافیایی درغرب عراق است و محتمل هم این است مخاطب این روایت شیعیان عراق بودند امام باقر (ع) از این لحاظ گفته که از غرب ,بقیه روایات یاد شده به جهت جغرافیایی سرزمین شام اشاره می کند. دسته دوم هم بادسته اول هماهنگ است چون وادی یابس در سرزمین شام است

⬅️ پس می توانیم بگوییم مجموع روایات خروج سفیانی را از سرزمین شام می دانند .اما این شام فقط سوریه فعلی نیست بلکه 4 کشور سوریه، فلسطین،لبنان و اردن است.

سفیانی دو هدف مهم دارد ؛

1⃣کشتار شیعیان؛ به طرز فجعیی شیعه می کشد که امام باقر(ع)درکتاب الغیبة نعمانی -ص311 میفرمایند؛ خشم و کینه ی او تنها متوجه شیعیان ماست و تنها بر کشتن آنها حریص است.

2⃣ جلوگیری از نهضت امام زمان(ع)خواهد بود، چراکه بعد از خروج سفیانی و بعد از آن صیحه ی آسمانی یک زمزمه ای از ظهور دربین جهانیان می پیچد. سفیانی هم متوجه می شود به همین خاطر لشکری به مدینه می فرستد که امام زمان را از بکشد .

فایل حدیث شناسی مهدوی شماره 19
استاد عبادی

حدیث شناسی مهدوی 19
بررسی روایات سفیانی 3

نوشته‌های مرتبط

اشک و نالهٔ امام صادق در فراق امام زمان

Entezar

شب قدر و امام زمان(عج)

کبری خجسته

نقد عرفان های نو ظهور قسمت بیست و یکم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد