متن مهدوی

حدیث شناسی بخش نوزدهم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی مهدویت شماره0⃣2⃣

 بررسی روایات سفیانی 4

چگونگی قیام سفیانی

روایاتی هستند که به درگیری سفیانی با دیگر مدعیان حکومت و پیروز شدن آن اشاره می کنند .طبق روایت معتبری از امام باقر(ع) در کتاب الغیبة نعمانی -ص288 اولین سرزمینی که سفیانی می گیرد شام است.
روایت معتبر دیگری بر پنهان کاری فوق العاده سفیانی و زندگی مخفیانه او دلالت می کند. و روایت دیگر هم بر آشفتگی اوضاع شام در زمان به قدرت رسیدن سفیانی دلالت می کند که اوضاع شام در آن زمان آشفته است.

اما نکته مهمی که ما از روایات پیدا می کنیم  ،پیوستگی قیام سفیانی با ظهور امام زمان (عج) می باشد.

امام باقر(ع)در روایت معتبری در کتاب الغیبة نعمانی -ص288  پس از اشاره به جنگ های سفیانی وحمله آن به کوفه و مدینه و فرو رفتن سپاهش درخسف بیداء می فرمایند: قائم در آن روز در مکه است و به کعبه تکیه کرده است ( آن روزی که خسف بیداءمی شود امام زمان (عج)در مکه است ،پس هم زمانی قیام سفیانی و امام زمان (عج) را می شود فهمید)

در حدیث معتبردیگری درکتاب تفسیرقمی -ج2 ،ص205 امام باقر(ع)می فرمایند: به خداوند سوگند آنان یاران قائم اند به خدا سوگند در یک لحظه اطرافش گرد می آیند ، چون به بیداء می رسد سپاه سفیانی به سویش حرکت می کند پس خداوند به زمین دستور می دهد سپاه سفیانی راببلعد.

از امام صادق (ع) در حدیث معتبری در کتاب الغیبة نعمانی -ص279 سوال شدکه زمان فرج شیعیان کی خواهد بود ؟ حضرت فرمودند: وقتی که سفیانی خروج کند و یمانی آشکار شود و حسنی جنبش خود را آغاز نماید در این هنگام است که صاحب امر ظهور می کند.

سیرقیام سفیانی چگونه است یعنی ازکجا شروع شده و به کجا ختم می شود؟

سفیانی مخالفانی دارد، در روایت معتبری که عرض کردیم اول سفیانی شام را می گیرد، سفیانی پس از سر کوب مخالفان خودش 5 منطقه را تصرف می کند، دمشق ،حمص، فلسطین، اردن و قنسرین که این 5 منطقه طبق نقشه الان 4کشور سوریه، فلسطین،اردن و لبنان میشود.(داعش صد درصد سفیانی نیست ،داعش در عرض 4سال کل یک کشور را هم نتوانسته بگیرد ولی سفیانی در عرض 6ماه 4کشور را تصرف می کند . که اولین شام است پس داعش سفیانی نیست. بعد از 6 ماه امام زمان (ع) ظهورمی کند و سفیانی 9 ماه بر این مناطق حکومت می کند 9+6=15 پس از اول خروج سفیانی تا مرگ سفیانی 15ماه بیشتر طول نمی کشد .

وقتی سفیانی این 4 کشور را تصرف کرد، مرحله ی بعدی به عراق می آید داعش بعد از سوریه بلافاصله به عراق آمد ،ولی سفیانی 4کشور سوریه فلسطین و لبنان و اردن را که تصرف کرد به عراق می آید. بین راه عراق در محل یک شهری در سوریه محل اتصال دو رود خابور و فرات یک نبرد هولناکی به نام نبرد قرقیسیا ایجاد می شود.

احادیث معتبری در این زمینه هستند امام صادق (ع) می فرمایند: در الغیبة نعمانی -ص287 برای خداوند در قرقیسیا سفره ای است از آسمان ندا دهنده ای آشکار می شود و آواز می دهد ای پرندگان آسمان و ای درندگان زمین بشتابید برای سیر شدن ازگوشت ستمگران یعنی از باقیمانده لاشه های اجساد.

روایاتی دو گروه درگیر یعنی دو طرف جنگ را فرزندان بنی عباس و فرزندان مروان میخوانند

از بین این روایات یک روایت معتبر است که یک طرف قضیه را سفیانی می دانند. درالغیبة نعمانی -ص288 روایت معتبر است می گوید سپاه سفیانی به قرقیسیا می رسد، در آنجا نبردی در می گیرد و ازستمگران صد هزارنفر کشته می شوند. (این صد هزار نفر منظور کثرت است نه اینکه دقیقا صد هزارنفر، یعنی خیلی زیاد کشته می شوند)

در رابطه ی با قرقیسیا ما به پنج موضوع جمع بندی می رسیم.

1⃣نبرد قرقیسیا صد در صد واقع خواهد شد و نبرد هولناکی است.

2⃣یکی از دو طرف جنگ سفیانی است.
3⃣ هر دو طرف جنگ، باطل هستند.
4⃣ این نبرد تلفات انسانی فراوانی بر جای خواهد گذاشت

5⃣علی رغم این تلفات سنگین، سپاه سفیانی هست که پیروز می شود (یعنی سفیانی وقتی این 4 کشور را گرفت می آید به سمت قرقیسیا می آید جنگ بزرگی راه می اندازد و بردشمنش پیروز می شود و سپس به عراق می آید )

اینکه چرا نبرد قرقیسیا رخ می دهد ، روایات خیلی اشاره به انگیزه ی این نبرد نکرده است..

برگرفته ازفایل حدیث شناسی مهدوی شماره20
استاد عبادی

حدیث شناسی مهدوی 20
برررسی روایات سفیانی 4

نوشته‌های مرتبط

امام زمان(عج) چه کسانی را دوست دارد

Entezar

گره کور ظـــــــــــهور تو منم

Montazer

نبرد قرقیسیا

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد