متن مهدوی

حدیث شناسی بخش نهم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی فایل شماره9⃣

بررسی تفاوت داعش و سفیانی

دربحث سفیانی ذکرشده که این فرد باشیعه کینه شدیدی دارد و شیعه کش قهاری است. داعش هم همین ویژه گی ها رادارد. اتفاقا در روایات داریم که ، سفیانی به سوریه و عراق حمله می کند وآنجا راتصرف می کند داعش هم، همین کار را کرده است.

آیا می تواند داعش همان سفیانی باشد.؟

با 6 دلیل معتبر ثابت می کنیم که داعش سفیانی نیست❗️

1⃣در کتاب الغیبة شیخ طوسی-ص446 حدیثی معتبری از آقا امام صادق (ع)است که سفیانی و خراسانی و یمانی درسال و ماه و روز واحد خروج خواهند کرد. خب ،اگر این سفیانی است و خروج کرده پس چرا یمانی و خراسانی هنوز خروج نکرده اند پس داعش نمی تواند سفیانی باشد.

2⃣در حدیث معتبری از آقا امام صادق (ع)در کتاب الغیبة نعمانی -ص299 آمده است که از اول قیام تا آخر کار سفیانی 15 ماه است،  یعنی  از زمانی که قیام می کند تا زمانی که کشته می شود 15ماه بیشتر طول نمی کشد.

و در عرض 6 _5 ماه ؛ دمشق حمص،فلسطین ، اردن و قنسرین را تصرف می کند.( که این مناطق الان یعنی 4کشور سوریه ،لبنان  فلسطین و اردن .)

پس طبق این روایت:

اولا -سفیانی کسی است که درعرض 6_5 ماه این چهارکشور راتصرف کند

دوما- 15ماه بیشترطول نمی کشد.

درحالی که داعش نزدیک 3-4سال است شکل گرفته و هنوز حتی یک کشور را هم تصرف نکرده . در سوریه و عراق بعضی از شهرهایش را تصرف کرده ولی کل کشور را نه !! ، پس داعش نمی تواند سفیانی باشد

3⃣حدیث معتبر از آقا امام باقر(ع) در کتاب الغیبة نعمانی -ص30 که شرسفیانی به زنان شیعه نمی رسد ، در حالی که ما وحشیگری داعش را علیه زنان شیعه می بینیم. پس داعش نمی تواند سفیانی باشد چون ،سفیانی به زنان شری نمی رساند.

4⃣در حدیثی از آقا امام علی(ع)در کتاب الغیبة نعمانی -ص304آمده است که سفیانی شورش می کند و اهل شام از او پیروی می کنند.  درحالی که به هیچ عنوان مردم سوریه در انتخابات از داعش حمایت نکردند و از داعش پیروی نمی کنند.

5⃣ در کتاب الغیبة نعمانی -ص317 ذکر شده که سفیانی وقتی سوریه وشام راتصرف کرد ، به سمت عراق می رود ،بین سوریه و عراق نبرد بزرگ قرقیسیا را انجام می دهد.

الان که داعش بعضی از شهر های سوریه راتصرف کرده، آمده به سمت عراق، درحالی که از سوریه به عراق هیج نبرد بزرگ قرقیسیایی انجام نداد.

6⃣درکتاب الغیبة نعمانی -ص279 ذکر شده که قیام سفیانی همزمان با ظهور حضرت(ع) خواهد بود، درحالی که سالهای سال است که داعش هست  و ظهوری هم رخ نداده است

به این 6 دلیل معتبر که ذکر شد ،نمی توانیم بگوییم داعش همان سفیانی است ، و هیچ ربطی باهم  ندارند.

برگرفته ازفایل حدیث شناسی مهدوی شماره 9
استاد عبادی

حدیث شناسی مهدوی شماره 9
بررسی روایات تفاوت سفیانی و داعش

نوشته‌های مرتبط

آیا زمین بدون امام می ماند

Montazer

اوصاف یاران حضرت مهدی در قران

Montazer

آماده خروج دجال باشید قسمت دوم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد