متن مهدوی

حدیث شناسی بخش شانزدهم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی شماره7⃣1⃣
بررسی روایات سفیانی 1


خروج سفیانی ازعلایم حتمی ظهور و بسیارمهم است روایات سفیانی به صورت متواتر هست در منابع کهن و اصیل شیعه همچون کافی کمال الدین ،الغیبه نعمانی و الغیبه شیخ طوسی و حتی منابع کهن اهل سنت هم این روایات ذکر شده است

در بین پنج علامت ظهور چرا سفیانی از علائم ظهور اینقدراهمیت دارد.؟

1⃣_در روایات از علایم حتمی شمرده شده

2⃣_از اساسی ترین اهداف قیام سفیانی حمله به مناطق شیعه نشین و کشتار شیعیان هست

3⃣_علائمی همچون صیحه ی آسمانی، نفس زکیه خسف بیداء ،محدودند یعنی در زمانی کوتاه رخ می دهد و به پایان می رسد اما سفیانی نه ! قیام او مدت دار هست .قیام سفیانی در تحولات و معادلات جهانی اثر بسزایی دارد چون قبل از ظهورجنگش را شروع می کند ومناطق مختلفی را تصرف می کند پس خیلی مهم هست

4⃣ _پیشوایان دینی ما نسبت به این نشانه زیاد حدیث  ذکر کردند. از رسول خدا(ص) تا امام زمان (ع)حدود 100 روایت دربحث سفیانی  وجود دارد.

⁉️بحث بسیار مهم در مورد سفیانی این است که آیا سفیانی نماد وجریان هست ؟یا حقیقت و یک انسان ؟

عده ای می گویند: سفیانی نماد و جریان هست، مثل جریان فرامانسونری یا ماهواره و….عده ای هم  می گویند که نه سفیانی یک شخص هست .

اگر ما فرضیه ی نمادین بودن سفیانی را در نظر بگیریم باید خیلی از روایات معتبر را کناربگذاریم.  روایاتی داریم که نام و نسب ، وضعیت ظاهری و جسمانی سفیانی را ذکر کرده وقتی این احادیث معتبر وجود دارد . چطور می توانیم بگوییم سفیانی یه جریان هست.

امام صادق(ع) در روایت معتبر درکتاب کمال الدین  ص651می فرماید: (تو اگه سفیانی راببینی پلید ترین مردمان را دیده ای خباثت او به اندازه ای است که مادر فرزندش را زنده، زنده دفن می کند. از ترس اینکه مبادا مکان او را گزارش دهد .)

پس اینها ویژگیهای یه شخص هست نمی توانیم سفیانی را نماد بدانیم حتی بعضی روایات از دین او زمان و مکان قیام او  و حکومتش خبر دادند.

⁉️سفیانی انسان شخصی هست یا نوعی؟ یعنی یه شخص هست یا در طول تاریخ سفیانی های متعددی بودند. درسفیانی حقیقت نوعی هست اما وقتی در روایات تأمل می کنيم  متوجه میشویم روایاتی که به ویژگیهای سفیانی اشاره کرده به یک نفر بیشتر تطابق ندارد  در روایات ما واژه ی السفیانی (معرفه هست یعنی یک نفر) و در روایات ذکر نشده که سفیانی اول یا دوم یا سوم ..(یکی ازسخنرانان گفته سفیانی اول و دوم ،سفیانی اول را به صدام تطبیق داده و سفیانی دوم آن سفیانی روایات )

درمورد سفیانی های مختلف فقط سه حدیث داریم

1⃣ابن حماد در کتاب الفتن ص226 می گوید:(سفیانی پس از 39 سال خواهد آمد.)از آنجا که سفیانی در آخرالزمان قیام می کند باتوجه به این روایت میتوان گفت که تعدد سفیانی داریم.این حدیث را با حدیث زیر پاسخ می دهیم که

در کتاب التشریف بالمنن ازالفتن سلیلی،ص271 آمده که( آغاز آن فتنه های سفیانی است و آخر آن هم سفیانی هست)پرسیدند این دو سفیانی که هستند
حضرت امیرالمؤمنین فرمودند :یکی هجری و دیگری
شامی

این دو روایت از نظر سندیت کاملا ضعیف هستند و قابل استناد نیست

امایه روایت سوم از امام سجاد(ع) درکتاب قرب الاسناد ص374 فرمودند: ظهور از طرف خداوند قطعی است و خروج سفیانی هم از طرف خداوند قطعی است و با هر قیام کننده یک سفیانی وجود دارد.
توضیح این حدیث ازطریق حدیث زیر

درکتاب کمال الدین ص 378 امام جواد(ع) می فرمایند:هیچ یک ازما نیست مگرقا ئم به امر الهی است پس از این حدیث می فهمیم که هر امامی یک قائم است ولی قائم موعود امام زمان(عج) هست و در برابر هر امامی یه سفیانی بوده ، یک ظالمی بوده این روایت هم این حرف را تایید می کند که  دربرابر قائم موعود که امام زمان (ع) می باشد یک سفیانی وجود دارد.

پس روایاتی که اشاره می کند سفیانی های متعدد داریم و بضی سخنرانان هم این را مطرح می کنند کاملا ضعیف هست و سفیانی نماد نیست و  یک نفر و یک شخص و انسان هست که با امام زمان جنگ می کند دجال نماد است نه سفیانی !!

برگرفته از فایل حدیث شناسی  مهدوی شماره 17
استاد عبادی

حدیث شناسی مهدوی  17
بررسی روایات سفیانی  1

نوشته‌های مرتبط

آیا زمین بدون امام می ماند

Montazer

مفهوم شناسی قیام

Entezar

هدف از خلقت چیست

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد