متن مهدوی

حدیث شناسی بخش سیزدهم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی شماره13
بررسی روایات خسف بیداء

خسف بیداء یکی از نشانه های ظهور آقا امام زمان (عج) است. که از 2 واژه ؛ خسف و بیداء تشکیل شده است.خسف به معنای فرو رفتن است، بیداء هم به معنای بیابان است که این جا منظور بیابانی بین مکه و مدینه است.

اما منظور از اصطلاح خسف بیداء این است که یکی از لشکر های سفیانی،(نه همه ی لشکر سفیانی) که قصد کشتن امام زمان (عج) را دارند وقتی باخبرمیشوند که حضرت در مکه هستند، به قصدکشتن حضرت اول به مدینه و بعدبه سمت مکه می روند،(بین راه مدینه ومکه ،یک بیابانی است به نام بیداء) در آن جا به اذن خدا این لشکر سفیانی به زمین فرو می روند، یعنی در بیداء دچار خسف می شوند.

این حادثه چون اهمیت ویژه ای دارد در برابر نشانه های ظهور به صورت مستقل ذکر شده است.

چند دلیل مهم  خسف بیداء
1⃣ در روایات از علائم حتمی ذکر شده است.

2⃣ این پدیده نسبت به صیحه ی آسمانی پدیده ای منحصر به فرد است .صیحه ی آسمانی هم یکی از علائم حتمی است.صیحه در آسمان رخ می دهد و جنبه ی اخباری و گزارش دادن دارد. ولی خسف بیداء علنا در روی زمین است و مردم با چشم خودشان می بینند.و به نوعی دخالت مستقیم خدا در حفظ جان حضرت (ع) است

3⃣ وجه تمایز میان صیحه ی آسمانی و خسف بیداء این است که ، خسف بیداء از آنجایی که جنبه اطلاع رسانی دارد می تواند با تبلیغات باطل دشمن اثرش کم.شود.
همان طور که در روایات آمده بلافاصله یا چند وقت بعد از صیحه ی آسمانی اول که ندای حق است ، ندای شیطانی از آسمان می آید.

و با آن ندای شیطانی خیلی ها گمراه می شوند . ولی این خسف واقعیتی است که علنا ما با چشم خودمان می بینیم و یک اقدام کوبنده برای دشمنان است که در حقیقت حجت را برآنها تمام می کند.

4⃣مهمترین ویژگی و اهمیت خسف این است که شبیه داستان اصحاب فیل است،  شما در داستان اصحاب فیل و ابرهه می بینید که می خواستند کعبه را ویران کنند ، و خدا چه بلایی سرآنها آورد‼️ سفیانی هم قصد دارد کسی را بکشد ،که در حقیقت روح کعبه است ، باطن کعبه است، شخص آقا امام زمان (عج) است و به همین علت این واقعه از لحاظ اهمیت شبیه واقعه ی اصحاب فیل است.

خسف بیداء 8 بار درقرآن بکار رفته است. مثلا  در سوره قصص آیه 81 راجع به فرو رفتن  قارون در زمین است.یا در چند مورد راجع به فرو رفتن کفار و مشرکان در روی زمین اشاره کرده از جمله_ در سوره ی نحل آیه 45_سوره ی اسراء آیه 68 ،و بعضی آیات دیگر که اهل بیت به بحث خسف آنها را تعبیر کردند.

البته در روایات معتبر شیعه وحتی معتبر سنی این روایات خسف آمده است.

نکته مهم ؛ آن روایاتی که می گوید خسف بیداء ازنشانه های ظهوراست کجاست؟⁉️

حدیث معتبری در کتاب الغیبة نعمانی -ص301، باب 16,ح 6 ابو بصیر می گوید: به امام صادق (ع) گفتم زمان فرج شما و خروج قائم شما چه زمان خواهدبود⁉️ امام صادق(ع)می فرماید: ای ابا بصیرما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمی کنیم ،آنان که وقت تعیین می کنند دروغ گو هستند. ای ابا بصیر پیش از این امر 5نشانه است ؛ اولین آنها ندایی در ماه رمضان است وخروج سفیانی و خروج  خراسانی و کشته شدن نفس زکیه و خسف بیداء(البته بعضی روایات به جای خراسانی یمانی نوشته شده )

حدیث معتبر دیگری ازامام صادق (ع) در کتاب کافی -ج8 , ص310 که امام صادق (ع) میفرماید:پیش از قیام قائم 5نشانه است ؛ ندای آسمانی، سفیانی، یمانی ،کشته شدن نفس زکیه، خسف بیداء.

راجع به خسف بیداء و حتمیت  آن احادیث معتبری داریم و هیچ شکی در آن نیست که از نشانه های حتمی ظهور است…

↔️ جهت حرکت سپاه خسف:?? یک سری از روایات می گویند لشکر سفیانی به سمت مدینه  حرکت می کند و یک سری می گویند به سمت مکه . مدینه را می توان با مکه جمع کنیم چه طور؟ مثلا در مورد آن روایاتی که می گوید جهت حرکت به سمت مدینه است.می توان گفت سفیانی اول باخبر می شود که حضرت در مدینه است ، به سمت مدینه لشکرکشی می کند ،آقا به سمت مکه می روند ، سفیانی به مدینه می آید درمدینه قتل و غارت فجیعی انجام می دهد و بعد می بیند که آقا در مدینه نیست به سمت مکه می آید.که بین راه مدینه و مکه لشکر سفیانی به اذن خدا در زمین فرو می روند . و این رخدادی واقعا اعجاز آمیز و از معجزات خداوند  است متعال برای حفظ جان امام زمان (ع)

??دربعضی روایات آمده، 2یا 3 نفر زنده می مانندکه یک عده خبر به سفیانی و یک عده خبر به امام زمان(عج) می برند که چنین چیزی اتفاق افتاد.

زمان خسف هم  تقریبا قبل از قیام اصلی حضرت مهدی (ع) است.

برگرفته از فایل حدیث  شناسی مهدوی شماره 14
استاد عبادی

حدیث شناسی مهدوی
برررسی روایات خسف بیداء

نوشته‌های مرتبط

سخنرانی استاد رائفی پور وظیفه منتظران

Entezar

مصحف فاطمه چیست

Montazer

ياران عام حضرت مهدی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد