متن مهدوی

حدیث شناسی بخش دوازدهم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی شماره 12
بررسی روایات نفس زکیه 3

3⃣قسمت سوم

↪️درقسمت قبل اشاره شد که نام نفس زکیه  در روایات ذکر نشده است.

درباره خاندان نفس زکیه یک سری روایات گفته اند که این فرد از خاندان قریش است .در کتاب الغیبة نعمانی -ص266

یک سری از روایت ها گفته اند فرزند حسن است ، ولی این حسن چه کسی است مشخص نیست⁉️ و ما نمی توانیم بگوییم امام حسن مجتبی (ع) است چون اصلا به هیچ وجه نمی شود ، الان که امام حسن (ع)مجتبی که زنده نیست که این فرد هم بخواهد فرزند ایشان باشد.

اگر هم بگوییم فرزند حسن است  درروایت ها درباره پدر نفس زکیه چیز خاصی نگفته اند پس این روایت راهم نمی توانیم خیلی معتبر بدانیم.

اما یک سری روایت ها ذکرشده  از خاندان امام حسین (ع) است.

برخی پرسیده اند چرا این حدیث که از نسل امام حسین(ع) است را زیر سوال می برید⁉️ ، سند روایت را از امام باقر (ع) می آورم. «واﻟﻨﻔﺲ واﻟﺰﮐﯿﻪ ﻣﻦ وﻟﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ علیه السلام» روایت کجاست؟ ⁉️ تفسیر عیاشی -ج1,ص65

این روایت یاد شده سندش از امام باقر(ع)
مرسل است. یعنی این وسط راویان حدیث نقل نشدند پس حدیثی که راویان حدیثش نقل نشده  چطور  به این حدیث اعتبار کنیم⁉️

درکتاب الغیبة نعمانی که از کتب معتبر مااست در ص 288,باب 14,ح67 شبیه همین روایت امام باقر (ع) است ، ولی آنجا من ولدالحسین (ع) دیگر در روایت نیامده است.

پس 2روایت شبیه هم در 2کتاب داریم
1⃣ تفسیر عیاشی 2⃣ الغیبة نعمانی.

در تفسیر عیاشی ذکر شده نفس زکیه از فرزندان امام حسین (ع) است. ولی درالغیبة نعمانی از فرزندان امام حسین (ع) ذکر نشده . حالا کدام را قبول کنیم⁉️  اینجا حدیث شناس هابه کتاب معتبرتر رجوع می کنند. از0 بین تفسیرعیاشی و الغیبة نعمانی کدام معتبر است⁉️ معتبر ترین کتاب در عرصه مهدویت الغیبة نعمانی است. پس به الغیبة نعمانی رجوع می کنیم و درالغیبة نعمانی فرزند امام حسین (ع) بودن نفس زکیه اشاره نشده است. پس این روایت ضعیف است.

اینکه نفس زکیه از خاندان چه کسی است ⁉️ شاید اجمالا بپذیریم که از خاندان قریش است. و این که از فرزندان امام حسن مجتبی (ع)یا امام حسین (ع) است به هیچ عنوان قابل قبول نیست .

اتفاقا همین محمد بن حسن بابی شد برای یک فردی به نام محمدبن عبدالله در زمان امام صادق(ع)،که ادعای  مهدویت کرد و می گفت من نفس زکیه هستم ،امام صادق (ع) علنا این فرد را تکذیب کرد.

برگرفته ازفایل حدیث  شناسی مهدوی شماره13
استاد عبادی

حدیث شناسی مهدوی شماره 13
بررسی روایات نفس زکیه 3

نوشته‌های مرتبط

تاریخ شروع غیبت کبری

Entezar

اعتقاد عمیق اهل سنت به مهدویت

Montazer

اشعار انتظار حضرت مهدی (عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد