متن مهدوی

حدیث شناسی بخش بیست و پنجم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی شماره 52

بررسی روایات صیحه  آسمانی 4


چه حوادثی قبل از ندای آسمانی رخ می دهد؟

1 – اختلاف بنی عباس ،که روایت معتبری هم دارد.

2 – نشانه ای در ماه رجب ، که امام صادق (ع) میگوید: کف دستی روشن در ماه رمضان نمایان می شود یا صورت یک انسان در ماه نمایان می شود. این روایت از لحاظ سندی ضعیف است چون عباس بن عبدالله در این روایت هست واین فرد از لحاظ رجالی توثیق نشده❌

پس این نشانه ای در ماه رجب ،کف دستی روشن در آسمان صورت یک انسان در ماه و…که در خیلی از سایت ها هم است روایتش ضعیف و نمی شود اعتماد کرد.

3 – از دیگر نشانه های قبل از ندای آسمانی سختی و ترس و کشتار و مرگ است که روایت هایی در این زمینه هم داریم ????

«مردم دچار سختی شدیدی از آنچه از ترس بر سرشان می آید می شوند و آن حال پایان نمی یابد تا آنکه منادی از آسمان ندا دهد»

حوادثی که بعد از ندای آسمانی رخ می دهد سه
دسته روایات داریم

1 – در دسته ی اول می گویندکه قیام امام زمان(عج) 10ماه محرم است و روایت معتبری هم داریم.

2 – در دسته دوم روایاتی داریم که  می گویند خروج امام زمان (عج) و ندای آسمانی همزمان است روایت معتبر هم دراین زمینه داریم.

3 – دسته سوم روایات می گویند امام زمان (عج) بعد از ندای آسمانی دیده می شود .

باید یک جمع بندی کرد  که چطور ممکن است از یک طرف ندا در شب 23رمضان و از یک طرف قیام حضرت (عج) 10محرم باشد ؟!! آن نظری که قطعی است، بعد از ندای آسمانی حضرت(عج) ظاهرمی شوند و مقدمات ظهور را در همان شهر مدینه که هستند فراهم می کنند یار و نیرو جمع می کنند  نفس زکیه را سمت مکه می فرستند و برای ظهور آماده  می شوند.

اما 10محرم به مکه می روند و آن ندای « اﻻ ﯾﺎ اﻫﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻧﺎ اﻟﻤﻬﺪی » را سر می دهند. پس بین ظهور وقیام تفاوتی است __تقریبا می توانیم بگوییم ظهور اولیه بعد از نداست که حضرت مهدی (عج) یار تدارک می بینند و فقط یاران خاص حضرت (عج) را می بینند ،ولی بعد از این قضایا 10محرم کنار کعبه می آیند و ندای الا یااهل …..سر می دهند و همه ی جهانیان ایشان را می بینند و از وجودشان بهره می برند.
یک نکته ی بسیارمهم:

ندای آسمانی راچطور تشخیص بدهیم ؟؟

اشاره شد که  ندای اول ندای حق است، ولی یک حدیث تکان دهنده ای امام صادق (ع) دارد. زاره از امام پرسید ندای صادق ازندای کاذب چطور شناخته شود ؟؟

امام (ع) فرمودند کسانی که حدیث ما را روایت می کنند آن را می شناسند و می گوید این مطلب قبل از اینکه واقع شود مشخص بوده است و آنان می دانند که خودشان حق و صادق هستند. (یعنی کسانی در آن صیحه ی آسمانی دچار فتنه نمی شوند که از قبل می دانستند ندای اول ندای حق است)

این نکته مهم است ،حدیث امام صادق (ع)هشدار می دهد آن هایی که این حدیث را نمی دانند به آنها بگویید اگر ندای آسمانی ر داد که  حتما  رخ می دهد، دو نداست یک ندای حق- یک ندا ی شیطان. ندای اول ندای حق است. الان خیلی ساده و معلوم است ،آن موقعی که پیش آمد تشخیص حق از باطل خیلی سخت می شود.

پا یا ن

برگرفته از فایل حدیث شناسی مهدوی شماره 25
استاد عبادی

نوشته‌های مرتبط

امام زمان(عج) چه کسانی را دوست دارد

Entezar

هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست

Entezar

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻗﻴﺎﻡ حضرت مهدی بخش دوم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد