متن مهدوی

حدیث شناسی بخش بیست و چهارم

حدیث شناسی

سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی شماره24

بررسی روایات صیحه ی آسمانی 3

زمان ندای آسمانی

زمان را از چندجهت می توانیم بررسی کنیم.

1⃣- این که زمانش کی مطرح می شود .
2⃣- قبل از ندا چه حوادثی پیش می آید .
4⃣-بعداز ندا چه حوادثی پیش می آید.

زمان وقوع ندا در چه ماهی  است.؟

9حدیث داریم که ندای آسمانی در ماه رمضان است.

«صَیّحَةُ فِی شَهرُ رَمَضان»
«اَﻟﺼﱠﯿﺤَﻪُ ﻻَ ﺗَﮑُﻮنُ إﻻَّ ﻓِﯽ ﺷَﻬﺮِ رَﻣَﻀَﺎن»
«ﯾَﮑُﻮنُ اﻟﺼﱠﻮتُ ﻓِﯽ ﺷَﻬﺮِ رَﻣَﻀَﺎنَ »,
«ﺣَﺘﱠﯽ ﯾُُﻨَﺎدَی ﺑِﺎﺳﻤِﻪِ ﻣِﻦ ِﺟَﻮفِ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ ﻓِﯽ ﻟَﯿﻠَﺔِ ﺛَﻼثٍ وَ ﻋِﺸﺮِﯾﻦَ ﻓِﯽ ﺷَﻬﺮِِ رَﻣَﻀَﺎنَ ….

ازبین این 9حدیث 3 حدیث معتبر اند.

1⃣ الغیبة نعمانی -ص266
2⃣کمال الدین-ج2,ص556
3⃣اثبات الهدة-ج 3,ص570

چون 9 حدیث داریم می توانیم بگوییم بر اساس تعداد زیاد روایات ، روایات مورد قبول است و نیاز به بررسی سندی ندارد.

در کدام روز از ماه رمضان؟

6 روایت داریم که می گوید شب23 رمضان است. 3 روایت هم داریم که می گوید شب جمعه است. از بین آن 6 تا دو حدیث معتبر داریم که می گوید شب 23 است .و از بین 3تا هم یک حدیث معتبر داریم که می گوید شب جمعه است. قابل جمع است، ممکن است 23رمضان جمعه باشد می توان راحت جمع کرد و تناقض ندارد.

چه روز و چه ماهی ؟
اکثر روایت شب را گفته اند اما بعضی روایات روز را هم گفته اند.می توانیم اینطور جمع کنیم

️اولا اختلاف زمان : الان که ایران روز است، اروپا و آمریکا شب است. ممکن است درایران روز بشنویم در آنجا شب بشنویم ،یک زمان است وروز وشبش ممکن است فرق کند.

می توانیم بگوییم فجر ؛ بعضی روایات داریم اول روز ، اول روز کی است ؟؟فجر موقع نماز صبح ، موقع نماز صبح از لحاظ شرعی هم روز ، هم شب حساب می شود. به همین خاطر بعضی روایت ها هم شب و هم روز را گفته اند .

یا می توان گفت 2 ندا داریم ؛ ندای اول- ندای حق و ندای دوم -ندای شیطان است. می توانیم بگوییم ندای اول که حق است در شب و ندای دوم که ندای شیطان است در روز  و اکثرا هم این را گفته اند که شب ندای جبرئیل و ندای صبح هم ندای شیطان است.

حتی روایاتی داریم که انسان ها و شیعیان راتشویق به پیروی از ندای اول می کند .

پس  2 ندا داریم ،یک ندا در شب و یک ندا در روز  خواهد بود . در شب23 رمضان رخ خواهد داد، حالا ممکن است شب جمعه هم باشد، ولی مواظب امر بدا باشید.

اصل صیحه ی آسمانی حتمی است ولی اگر مردم مضطر بشوند و بگویند خدایا غلط کردیم آقا رابیاور، همان طور که خدا 170سال غیبت موسی (ع) راتخفیف داد غیبت امام زمان (عج)را هم تخفیف می دهد و ممکن هست صیحه آسمانی در ماه دیگری رخ بدهد 99 درصد درماه رمضان هست ولی 1درصد ممکن هست بدا رخ دهد و درماه دیگری رخ بدهد ؛ اصل صیحه آسمانی حتمی است پس در حتمیات بدا رخ نمی دهد ولی در جزئیات ممکن است بدا رخ دهد.

برگرفته از فایل حدیث شناسی مهدوی شماره 24
استاد عبادی

نوشته‌های مرتبط

خسف بیداء در قرآن

Montazer

اطاعت پذیری از وظایف منتظران

Entezar

ياران عام حضرت مهدی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد