متن مهدوی

حدیث شناسی بخش بیست و سوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی شماره3⃣2⃣

 بررسی روایات صیحه آسمانی 2


ندای آسمانی در ادیان گذشته هم پیشینه داشته و آمده است.یک دانشمند یهودی جولیوس کرینستون به ندای آسمانی دردین یهود قبل از آمدن مسیحا اشاره می کند و می گوید:«سپس که جهان ازگناه و تیره روزی رنجوراست حقیقتا به خدا روی خواهد آورد و صدای شیپورمیکائیل رئیس فرشتگان راخواهند شنید که آمدنِ مسیحا را اعلام می کند… بعد می گویدمَلاکی او را
فرشته ی عهد می شناسند فرا رسیدن روز بزرگ خداوند را اعلام خواهد کرد. »

پس در ادیان دیگر هم آمده است .

اما پیشینه ی ندای آسمانی دراسلام هم است ؟!
می گوییم بله.

روایت مشهور«ﻻ ﻓَﺘﻰ اِﻻّ ﻋَﻠِﻰّ،ﻻ ﺳَﯿﻒَ اِﻻّذُواﻟﻔَﻘﺎر
» جبرئیل درجنگ خندق،وقتی حضرت علی(ع) عمرو بن عبدود را به درک واصل کرد این را گفت و همه شنیدند. درمنابع شیعه و سنی آمده است و هیچ جای، شکی برای آن نیست.

ندای دوم جبرئیل کی بود؟!
در شهادت حضرت علی (ع)که ندا داد: «ﺗَﻬَﺪﻣَﺖ وَ ﷲ اَرِِﻛﺎنِ اﻟﻬُﺪى وَ اﻧﻄَﻤَﺴﺖ اَﻋﻼمِ اﻟﺘُُﻘﻰ وَ اﻧﻔَﺼَﻤﺖ اﻟﻌُﺮوةِ اﻟﻮﺛﻘﻰ ﻗَﺘﻞَ اِﺑْﻦِ ﻋَﻢ اﻟﻤُﺼﻄَﻔﻰ ﻗَﺘَﻞ ﻋَﻠﻰ اﻟﻤُﺮﺗَﻀﻰ ﻗَﺘَﻠﻪ اﺷﻘِﻰ اﻻَﺷﻘﯿﺎء» این ندای جبرئیل را هم شیعه و هم سنی نقل می کند.

ندای شیطان، پیغمبر(ص)وقتی پیمان عقبه را با اهل یثرب می بست ابلیس فریادی کشید که مشرکین مکه از این پیمان آگاه شدند. در منابع شیعه و سنی دقیقا این بحث است، پس ندای آسمانی در اسلام هم پیشینه دارد و چیز عجیب و غریبی نیست.

معرفی ندای آسمانی !؟
این ندا مهم است، چون همه آن را از آسمان می شنوند ،پس باید درباره ی آن مطالب معتبر بدانیم.

این ندا دهنده چه کسی است ؟
5حدیث داریم که می گویدندا دهنده جبرئیل است.

« ﻫِِﯽ ﺻَﯿَﺤﺔُ ﺟََﺒْﺮَﺋﯿِِﻞ(ع)..
« ﻫُﻮَ ﺻُﻮتُ ﺟَﺒْﺮَﺋﯿﻞ(ع)..
«ﺻُﻮتُ ﺟَﺒْﺮََﺋﯿﻞ(ع) ﻣِﻦَ اﻟﺴَّﻤﺎءِ ..
«وَﯾُﻨﺎدِی ﺑِﻪ ﺟَﺒْﺮَﺋﯿﻞ(ع)…

و ما این روایت ها را به دلیل قرائنی می پذیریم که ندا دهنده جبرئیل است.

مکان صیحه کجاست؟!
اغلب روایات مربوط به ندا مکانش را آسمان
می دانند.
«ﯾُُﻨﺎدِی ﻣُُﻨﺎدَ ﻣِﻦََ اﻟﺴَّﻤﺎءِِ…
«اَﻟﻨِﺪاءُُ ﻣِﻦََ اﻟﺴّﻤﺎءِ…
«ﯾُُﻨﺎدِیِ ﺑِِﺎﺳْﻤِﻪ ﻣِﻦََ اﻟﺴّﻤﺎءِ…
«اَلصِّیحَةُ ﻣِِﻦََ اﻟﺴّﻤﺎءِِ…
«اﻟﺼُُﻮتُُ ﻣِﻦََ اﻟﺴّﻤﺎءِِ…
«اﻟﻤُُﻨﺎدِِی ﻣِﻦَِ اﻟﺴّﻤﺎءِ…
«ﺻُُﻮتُُ ﺟِﺒْﺮََﺋﯿﻞَ ﻣِﻦََ اﻟﺴّﻤﺎءِِ…
️این ها روایات مختلفی است ،که همه به آسمان اشاره می کنند.

روایتی داریم که از لحاظ سند معتبر است. الغیبة نعمانی _ص331 که می گوید :بعد از ندای آسمانی ابلیس هم ندایی می دهد و با ندای خودش همه را گمراه می کند. ندای اول امام زمان (عج)را معرفی می کند ومی گوید به سمت ایشان بروید . ندای دوم دشمن امام زمان (عج)را معرفی می کند و می گوید به سمت دشمن ایشان بروید ،این جا مردم گمراه می شوند.

نگو که من می دانم حق با امام زمان(عج) است پس سمتش می روم وگمراه نمی شوم، این حرف را نزن. احادیثی داریم که می گوید اگر شما از قبل ندانید که ندای اول حق است بعدا دچار فتنه می شوید. (جنگ جمل را همه می دانستند حق باچه کسی است ولی یک عده به سمت دشمن حضرت علی (ع)رفتند.

پس نگو من می دانم ، در آخر الزمان فتنه ها خیلی سخت است، درست است که ما در آخرالزمان هستیم ولی جلوتر فتنه ها خیلی سخت ترمی شود، پس یادت باشد ندای اول که دعوت به سوی آقا امام زمان (عج)می کند ندای حق است.

اگر در بعضی روایت ها آمده ندای شیطان از زمین است منظور این است که چون باطل است ، زمینی است. ندای جبرئیل چون الهی است ، آسمانی است ،از آسمان می شنویم.

پس حواستان باشد مکان ندای جبرئیل را آسمان معرفی کرده اند ومکان ندای ابلیس هم آسمان است و بعضی روایت ها که نوشته زمین گفتیم به آن توجیحی که آسمانی نیست و الهی نیست می توانیم زمینی هم بگوییم. والا شیطان تا آسمان اول بالا می رود و از آسمان یک ندایی می دهد.

نگویید این ندا شبیه ماهواره  و تلویزیون است …
نخیر!! ندای آسمانی است از آسمان می آید مثل رعد و   برق که همه می شنوند آن هم همین طوری است.

ادامه دارد …..

برگرفته ازفایل حدیث شناسی مهدوی شماره 23.
استاد عبادی

نوشته‌های مرتبط

سفیانی کیست و چه ویژگی هایی دارد در روایات

Entezar

نقد عرفان های نو ظهور قسمت هفدهم

Montazer

سید خراسانی: پرچم های سیاه

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد