متن مهدوی

حدیث شناسی بخش بیست و دو

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

سلسله مباحث حدیث شناسی مهدوی  شماره2⃣2⃣

بررسی روایات صیحه آسمانی 1

اهمیت ندای آسمانی

بحث ندای آسمانی در قرآن کریم آیه سوره ی شوری مطرح شده است.

روایات زیادی از ندای آسمانی به دست ما رسیده است.

نکته ی مهم
امام زمان (عج) در توقیع شریفشان به نائب آخرشان علی بن محمد سمری گفتند: هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحه ی آسمانی ادعای ارتباط با من را داشت دروغ می گوید.

ندای آسمانی جزء علائم حتمی است.

ندای آسمانی اعلان جهانی برای نام حضرت(عج)
است، در ندای آسمانی نام حضرت (عج) برده و به جهانیان معرفی می شود.

در روایت داریم که هر کس به زبان قوم خودش این صدا را خواهد شنید. فارسی-فارسی می شنود ،عرب- عربی می شنود ،فرانسوی- فرانسوی می شنود.

ندای آسمانی یک اتمام حجتی بر دشمنان است .که ما ندای آسمانی را آوردیم ،رهبر مصلح جهانی راهم به شما معرفی کردیم خودتان قبول نکردید.

اهداف ندای آسمانی

خداوند متعال یقینا برای هر کاری هدفی داردهدف خداوند از قراردادن صیحه ی آسمانی چیست ؟؟

در درجه اول همان شناساندن حضرت مهدی (عج) به جهانیان است. روایت داریم از امام جعفر صادق (ع) پرسیدند مراد از صوت چیست ؟ همان ندا دهنده است؟ حضرت (ع) فرمودند بله، به وسیله ی آن صاحب این امر شناخته می شود.

هدف دیگر، ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان حضرت (عج) است. یکی از دلایل پیروزی سریع حضرت هم همین هست که در دل دشمنان ترس می افتد .

روایت داریم امام زمان (عج) با سه لشکر یاری می شوند: ملائکه  ؛مؤمنان  ؛ ترس (ترس در دل دشمنان آن جایی که خدا در قرآن می فرماید: شما ثابت قدم باشید جلو بروید من ترس شما را در دل دشمن قرارمی دهم )

سومین هدف صیحه ی آسمانی ، بشارت و امیدی برای اهل ایمان است که صیحه ی آسمانی را می شنوند و دلشان شاد می شود به اینکه وعده ی خدا در راه است و می آید.

در رابطه باندای آسمانی اکثر روایات ازامام باقر(ع) و امام صادق (ع)هستند ، در کتاب های کافی، کمال الدین ،الغیبة شیخ طوسی و الغیبة نعمانی یعنی معتبرترین کتب شیعه آمده اند.

این واژه صیحه ی آسمانی در بعضی روایت ها ندا در بعضی صوت آسمانی و در بعضی اعلان و فزعه آسمانی آمده ، و همه ی این ها یکی هستند.

شاید بگویید دربعضی روایت ها در کنار هم آمده، یعنی گفته هم فزعه، هم ندا، هم صوت هم صیحه ، چطور ما این ها را جمع کنیم ؟؟؟ احادیث را بررسی می کنیم ، ما سه روایت در مورد فزعه داریم که فزعه را جدا از ندا آورده ،یعنی فزعه  جداست ندا هم جداست.

امام صادق (ع) در یک روایت می گوید: ندا از امور حتمی ست و در ادامه ی روایت می گوید :فزعه درماه رمضان است ،در روایت دوم هم به همین ترتیب.  هر سه این روایات از لحاظ سندیت ضعیف اند چون افرادی در سلسله ی راویان حدیث هستند که از لحاظ سندیت معتبر نیستند .

این افرادی که گفتیم -(علی بن احمد البندنیجی ،عبیدالله  موسی، داود دجاجی است ،این افراد در روایات اصلا توثیق نشده اند و روایت هایی که از این افراد گفته شده نمی توانیم بپذیریم.

اما یک سوالی مطرح می شود آیا صیحه همان نداست یافرق دارد؟ چون روایت داریم از امام باقر(ع) که می فرمایند : خروج مهدی (عج) بعد از خروج سفیانی و از نشانه های خروج او صیحه ی از آسمان و ندا دهنده ای از آسمان است. روایت دوم هم شبیه همین روایت.

این دو حدیث از لحاظ سندیت ضعیف اند، حدیث اول به دلیل اینکه اسماعیل بن علی قزوینی و علی بن اسماعیل داخل راویان حدیث است و این ها معتبر نیستند. حدیث دوم به خاطر وجود حسن بن علی بن ابی حمزه، (هرجا از این شخص روایتی دیدید ، روایت هایش ضعیف است فردی واقفی مذهب ، از لحاظ عقیده خیلی فاسد بود و روایت هایش را نمی توانیم بپذیریم .) پس روایاتی که می گوید صیحه و ندا از هم جدا هستند ضعیف اند.

نتیجه این است که؛ روایاتی که صیحه ،ندا، صوت و فزعه را آورده اند ، همه ی این ها یکی هستند و از لحاظ مفهوم هیچ فرقی با هم ندارند .

برگرفته از فایل حدیث شناسی مهدوی شماره 22
استاد عبادی

نوشته‌های مرتبط

امام خمینی (ره) نامه اعمال

Entezar

چگونگی ارتباط برقرار کردن با امام مهربانی

Montazer

چگونه قلب امام زمان را شاد کنیم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد