احادیث امام زمان (عج)

حدیث سهم امام زمان علیه السلام

IMG 20160403 175624 e1472113791729 - حدیث سهم امام زمان علیه السلام

?حدیث سهم امام زمان علیه السلام

?ﻭ ﺃﻣّﺎ ﻣﺎ ﺳَﺌﻠْﺖَ ﻋَﻨْﻪُ ﻣِﻦْ ﺃﻣْﺮِﻣَﻦْ ﻳَﺴْﺘَﺤِﻞُّ ﻣﺎ ﻓﻰﻳَﺪِﻩِ ﻣِﻦْ ﺃﻣْﻮﺍﻟِﻨﺎ ﺃﻭْ ﻳَﺘَﺼَﺮَّﻑَ ﻓﻴﻪِ ﺗَﺼَﺮُّﻓُﻪُ ﻓﻰ ﻣﺎﻟِﻪِ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺃﻣْﺮِﻧﺎ ﻓَﻤَﻦْ ﻓَﻌَﻞَ ﺫﻟِﻚَ ﻓَﻬُﻮَ ﻣَﻠْﻌُﻮﻥٌ ﻭَ ﻧَﺤْﻦُ ﺧُﺼَﻤﺎﺅﻩُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘﻴﺎﻣَﺔِ.
ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ 520: 49.  

?ﺍﻣﺎﻡ زمان ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺴﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﺣﻼﻝ ﻣﻰ ﺷﻤﺎﺭﺩ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺑﺪﺍﻥ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.

✍:حال ما انسان ها عجیب است،در ورطه احساس خوب گام برمیداریم،اما همیشه در عمل ضعیف هستیم!
برهمه ما واجب است خمس را از نظر شرعی حساب کنیم…
دیگر خودمان میدانیم و امام زمان علیه السلام…
➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

حدیث آگاهی بر احوال شیعیان

Entezar

عشق به اهل بیت در عمل

کبری خجسته

حدیث امام زمان درباره تصرف در اموال

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد