احادیث امیرالمومنین علی(ع)

حدیث امنیت در زمان حضرت مهدی (عج)

?امام علي(عليه السلام) فرمود:
«به دست ما (و در حكومت ما) روزگار سختي‌ها سپري مي‌گردد… و چون قائم ما قيام كند كينه‌ها از دل‌ها بيرون

رود، حيوانات نيز با هم سازگاري كنند. (در آن روزگار چنان محيط امني ايجاد شود) كه زن، با همه زيب و زيور

خود، از عراق تا شام برود… و چيزي او را نترساند.»(23)


?و البتّه براي ما كه در روزگار بي عدالتي‌ها و آزمندي‌ها و كينه توزيها بسر مي‌بريم تصور چنان دورانِ سبزي،

بسيار دشوار است ولي چنانكه گفته شد اگر به عوامل آن همه بدي و زشتي بنگريم و بينديشيم كه اين عوامل

در حاكميت حكومت حق ريشه كن خواهد شد خواهيم دانست كه وعده الهي در تحقق جامعه امن و آرام،

حتمي است.

?23- خصال، ج 2، ص 418.

خواندن مطالب مفید بیشتر
صــورت و ســیــرت امــام مــهدی

نوشته‌های مرتبط

وصف شیعیان از زبان امام علی

کبری خجسته

تعبیر امام علی در حق منتظر راستین امام زمان

امیرحسین عامری

حدیث حضرت علی (ع) درباره حضرت مهدی(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد