آذر ۲۰, ۱۳۹۷
احادیث امیرالمومنین علی(ع)

حدیث امنیت در زمان حضرت مهدی (عج)

?امام علي(عليه السلام) فرمود:
«به دست ما (و در حكومت ما) روزگار سختي‌ها سپري مي‌گردد… و چون قائم ما قيام كند كينه‌ها از دل‌ها بيرون

رود، حيوانات نيز با هم سازگاري كنند. (در آن روزگار چنان محيط امني ايجاد شود) كه زن، با همه زيب و زيور

خود، از عراق تا شام برود… و چيزي او را نترساند.»(23)


?و البتّه براي ما كه در روزگار بي عدالتي‌ها و آزمندي‌ها و كينه توزيها بسر مي‌بريم تصور چنان دورانِ سبزي،

بسيار دشوار است ولي چنانكه گفته شد اگر به عوامل آن همه بدي و زشتي بنگريم و بينديشيم كه اين عوامل

در حاكميت حكومت حق ريشه كن خواهد شد خواهيم دانست كه وعده الهي در تحقق جامعه امن و آرام،

حتمي است.

?23- خصال، ج 2، ص 418.

Related posts

روایتی از امام علی(ع) درمورد امام زمان (عج)

Entezar

تعبیر امام علی در حق منتظر راستین امام زمان

امیرحسین عامری

انتظار محبوب ترین عمل

Entezar

دیدگاه شما چیست؟