متن مهدوی

حتمی بودن قیام امام مهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

قیام جهانی امام مهدی[عج]

قسمت 2 از 7


2]:حتمی بودن قیام امام مهدی”عج”

..افزون بربعضی ازآیات قرآن_که به فرودستان ومؤمنان شایسته بشارت پیشوایی وخلافت برزمین داده شده_روایاتی به قطعی بودن ظهوروقیام حضرت مهدی[عج]
تصریح کرده است.!

پیامبر اکرم[ص] میفرمایند:
هرگزرستاخیزبه پانگرددمگر
اینکه پیش ازآن قائم بحق ازخاندان ما قیام کند..!

همچنین امام علی[ع] دراین باره فرمودندپیامبر[ص] فرمود: به ناگزیرده چیزپیش ازبرپایی قیامت خواهدبود:

سفیانی_دجال_دود_دابه_
خروج قائم”عج” طلوع خورشید
ازمغرب_فرودآمدن حضرت عیسی[ع]_فرورفتن درمشرق وفرورفتن درجزیرة العرب وآتشی که ازقعرعدن بیرون خواهدآمدتا مردم رابه سوی محشرسوق دهد..!

محمدبن حلبی گویدازامام صادق[ع] شنیدم:

اختلاف بنی عباس حتمی است وندای آسمانی نیزحتمی است وخروج قائم”ع”نیزحتمی است..!

ازروایات ومانندآن استفاده میشودکه قیام حضرت مهدی”عج” ازاُمورحتمی وقطعی است که هرگز
درآن تخلف صورت نمیگیرد.!

ادامه دارد..!

..پی نوشتها:

1:]سوره قصص آیه 24..!
2:]سوره نورآیه 24..!
3:]ص/عیون اخبار/ج2/ص95..!
4:]طوسی کتاب الغیبة/ص436..!
5:کلینی الکافی/ج8/ص310..!
6:ص/کمال الدین/ج2/ص/377..!

منبع:درس نامه مهدویت استاد
سلیمیان..!

خواندن مطالب مفید بیشتر
شفای دختر مسیحی به عنایت حضرت عباس قسمت اول

نوشته‌های مرتبط

اثار دعای فرج بخش هفتم

Montazer

سید کریم کفاش و امام زمان(عج)

Entezar

آماده خروج دجال باشیدقسمت اول

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد