داستان های امام زمان

توفيق يك ايراني به ديدار امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

توفيق يك ايراني به ديدار امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف)

(مي دانيم كه امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) در روز ۱۵ شعبان سال ۲۲۵ يا ۲۲۶ ه – ق در سامره به دنيا آمد

و حدود پنج سال، تحت سرپرستي پدرش، براي حفظ از گزند دشمن، به طور كاملا مخفي زندگي مي كرد،

ولي گاهي بعضي از اصحاب خاص و مورد اطمينان، به توفيق زيارت آن نور ديده نائل مي شدند، به عنوان نمونه):
ضوءبن علي مي گويد: يك نفر ايراني – كه نامش رابرد – به من گفت: به شهر سامره رفتم و ملازم در خانه

امام حسن عسكري (علیه السلام) شدم، حضرت مرا طلبيد، وارد خانه آن جناب شدم و سلام كردم، فرمود: (براي چه به اينجا آمده اي؟)
گفتم: به خاطر شوقي كه به شما دارم براي خدمت به اينجا آمده ام.
امام حسن (علیه السلام) فرمود: بنابراين دربان من باش، من از آن پس در خانه آن حضرت

همراه ساير خادمان بودم، گاهي به بازار مي رفتم و اجناس مورد نياز آنان را مي خريدم و زماني كه مردها در خانه

امام حسن (علیه السلام) بودند، من بدون اجازه وارد خانه مي شدم، روزي وارد خانه شدم ديدم

امام حسن (علیه السلام) با چند نفر نشسته بود، ناگاه در اطاق حركت كرد و صدائي شنيدم،

در همين هنگام امام(علیه السلام) فرياد زد: بايست، من همانجا توقف كردم و جرئت بيرون رفتن

و وارد شدن را نداشتم، بعد از چند لحظه، كنيزكي، كه چيزي سرپوشيده همراه داشت از نزد من عبور كرد،

آنگاه امام حسن اجازه ورود داد، من وارد خانه شدم، كنيز را نيز صدا زد، او نزد امام باز گشت،

امام حسن (علیه السلام) به كنيز فرمود: (روپوش را از روي آنچه همراه داري بردار).
كنيز روپوش را برداشت، كودك سفيد و زيبائي ديدم، امام حسن (علیه السلام) روپوش روي شكم كودك

را برداشت، ديدم موي سبزي كه سياهي نداشت از زير گلو تا نافش روئيده شده است. آنگاه به من فرمود:
(صاحب شما همين است)
سپس به كنيز امر فرمود: (او را ببر) و بعدا من آن كودك را تا زمان رحلت امام حسن (علیه السلام) نديدم

و بعد از رحلت آن آن حضرت، آن كودك را بار ديگر زيارت كردم

اصول کافی،زندگی چهارده معصوم علیه السلام
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

تشرف ابو راجح حمامی قسمت دوم

Entezar

داستان های امام زمان (عج) قسمت دوم

Entezar

گدای صاحب الزمان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد