عید نوروز متن مهدوی

توصیه هایی برای داشتن عید مهدوی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

توصیه هایی برای داشتن عید مهدوی

قسمت 1 از 2


سلام خدمت شما عزیزان و مهدی یاوران..!

پیشاپیش عید شما مبارک..فراموش نکنیم، شادی و عید حقیقی ما روزی است که امام عصر(عج) ظهور کنند و از ما راضی باشند.! آن روز عید حقیقی ماست..

برنامه ریزی کنیم قبل از اینکه سال تحویل شود،همان طور که حساب و کتاب مالی را انجام می دهیم، حساب و کتابهای معنویمان را هم انجام بدهیم!

حساب کنیم در این سال چه کارهای خیری انجام دادیم ! کمک به دیگران انفاق کردن ،صدقه دادن ،قرض دادن ! و چه کارهای گناهی کردیم نعوذ بالله و از خدا بخواهیم آنها را ببخشد ،اگر حق الله است خدا ببخشد اگر حق الناس است برویم از طرف حلالیت بطلبیم! یا اگر نمی شود حلالیت بطلبیم در حق آن طرف دعا کنیم..

توصیه می کنم به همه ی عزیزان قبل از اینکه سال تحویل شود، نماز توبه ی مخصوص را بخوانند، همان دوتا دو رکعت مانند نماز صبح به نیت نماز توبه در هر رکعت بعد از حمد سه بار سوره ی توحید، یکبار سوره ی فلق و یکبار سوره ی ناس ، بعد از آنکه چهار رکعت نماز را خواندیم 70 بار استغفار، یک بار« ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮﱠهَ اِﻻ بِاﻟﻠﻪ اَﻟﻌَﻠِﯽِّ اﻟﻌَﻈﯿﻢِ » و یکبار هم این دعا را می خوانیم «ﯾﺎ ﻋَﺰِﯾﺰُ ﯾﺎ َﻏَﻔﱠﺎرُ اﻏْﻔِﺮْﻟِﯽ ذُﻧُﻮﺑِﯽ وَ ذُﻧُﻮبَ ﺟَﻤِﯿﻊِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ وَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتِ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﻻَ ﯾﻐْﻔِﺮُ اﻟﺬﱡﻧُﻮبَ إِﻻﱠ أَﻧْﺖ» در مفاتیح است. که پیغمبر(ص) فرمود همیشه می شود این نماز را خواند.

از خدا طلب عفو  ومغفرت کنیم،که سال 95 را با توبه ختم به خیر کنیم! توبه کنیم و از خدا بخواهیم امام زمان ما را برساند .

هنگام تحویل سال دعای فرج بخوانیم دعای «اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﮐُﻦْ ﻟِﻮَﻟِﯿﱢﮏَ..» بخوانیم ،برای ظهور حضرت  دعا کنیم! که حداقل آخر سالمان مهدوی باشد،اول سال جدیدمان هم مهدوی باشد!

آخر سال که شد از هر کسی که در حقتان ظلم کرد، همه را ببخشید، پیغمبر(ص) می گوید″ إرﺣَﻢْ..ﺗُﺮﺣَﻢ ″ می خواهی بخشیده بشوی، تو هم ببخش! آیه قرآن هم است آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟! پس شما هم دیگران را ببخشید .

ادامه دارد ….

استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

نقد عرفان های نو ظهور قسمت بیست و چهارم

Montazer

نماز استغاثه به حضرت مهدی

امیرحسین عامری

طالقان محل ظهور امام زمان(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد