عید نوروز متن مهدوی

توصیه هایی برای داشتن عید مهدوی بخش دوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

توصیه هایی برای داشتن عید مهدوی بخش دوم

قسمت 2 از 2


در طول ایام عید مطالعات مهدوی داشته باشیم،نه اینکه در این ایام فقط تفریح کنیم ،نه !! باید برای ظهور امام زمان(ع) کار کنیم .دو جلد کتاب نگین آفرینش را توصیه می کنم بخوانید، و همچنین آنهایی که خوانده اند دو جلد کتاب آفتاب مهر را بخوانند! و بعد از آن چهار جلد کتاب درسنامه ی استاد سلیمیان را بخوانند!

در سال 96 تصمیم بگیریم، تا جای ممکن گناه نکنیم! نمازهایمان اول وقت باشد ! در حد توان زیارت عاشورا بخوانیم! و ثوابش را به امام عصر (عج) هدیه کنیم.هر روز دعای عهد بخوانیم و ثوابش را به اهل بیت هدیه کنیم، با قرآن اُنس بگیریم، هر روز یک حزب قرآن بخوانیم!  کسی را نرنجانیم !و اگر کسی ما را رنجاند، نرنجیم و یا حداقل حلالش بکنیم.هر روز یک هدیه به امام زمانمان بدهیم!

ان شاء الله بتوانیم برای امام زمانمان بهتر کار کنیم ،دعای غریق را به دیگران یاد بدهیم «ﯾﺎ ﷲُ ﯾﺎ رَﺣْﻤﻦُ ﯾﺎ رَﺣِﯿﻢُ ﯾﺎ ﻣُﻘَﻠﱢﺐَ اﻟْﻘُﻠُﻮبِ ﺛَﺒﱢﺖْ ﻗَﻠْﺒِﯽ ﻋَﻠَﯽ دِﯾﻨِﮏَ »

ان شاءالله که عیدمان مهدوی باشد .از امام زمان
(عج) روز اول سال 96 بخواهیم ،سال جدید را برای ما یک سال امام زمانی قرار بدهد..و امام زمانی ترین سال عمر ما سال 96 باشد و ان شاء الله سالی باشد که ظهور آن امام عصر رخ بدهد! «اَﻟﻠّﻬُﻢَ ﻋَﺠِﻞْ ﻓِﯽ ﻓَﺮَجِ ﻣُﻮﻻنا ﺻﺎﺣِﺐَ العَصْر ِوَ اﻟﺰَﻣﺎنْ»

یادتان نرود! همان طور که هفت سین انجام می دهید یکی از سین ها هم این باشد« ﺳَﻼَمٌ ﻋَﻠَﻰ إِلْ ﻳَﺎﺳِﻴﻦَ »زیارت آل یاسین را هم سعی کنید، هر موقع یاد حضرت(عج) کردید، بخوانید.

استاد احسان عبادی

پایان

نوشته‌های مرتبط

اشعار حضرت مهدی

فاطمه جهاد

تشرف علی بن مهزیار اهوازی خدمت امام زمان(عج)

امیرحسین عامری

اسیب شناسی مهدویت قسمت چهارم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد