متن مهدوی

توسل به اهل بيت

توسل به اهل بيت

? بايد به وسيله اهل بيت نزد خدا بيايد

?وابتغوا اليه الوسيله يد الله (علي) فوق ايديهم.

تشرف حاج محمد علي فشندي تهراني به محضر امام زمان (عج)

ناقل شهيد دستغيب با حاج آقا معين شيرازي به محضر حاج محمدعلي فشندي رسيديم و خواستم ايشان نحوه ملاقات امام زمان را بفرمايند.

فرمود زمان ملاقات 1359 هـ ق بود  فرمود سي سال قبل براي زيارت  اربعين عازم کربلا شديم موقعي بود براي

گذرنامه 400 تومان مي گرفتند همسرم آمد بدون گذرنامه.  4 مرد بوديم و 11 زن.
زن علويه 105 ساله اي همراه ما بود. بعد از زيارت کربلا و نجف قصد سامرا کرديم همراهان پيرزن خواستند او را

کربلابگذارند برايشان سخت بود . من گفتم زحمت او با من. در شلوغي جمعيت سيدي آمد و گفت: حاج محمد

علي شما 15 نفريدشما اينجا باشيد 15 بليط بگيري مي روم بغداد نيم ساعت بر مي گردم. وقتي قطار آمد

جمعيت هجوم بردند سوار شدند ما ايستاديم رفقا ناراحت شدندگفتم :صبرکنيد سيد آمد ما را سوار قطار کرد رفتم

سامرا. ما را به خانه سيد عباس خادم برد. آدرس منزل را داد رفتيم آن جا .گفتم 15 نفريم. دو اطاق مي خواهيم 6

روز هم مي مانيم. چه مقدار پول به شما بدهم. او گفت: يک آقا سيدي کرايه 6 روز شما با تمام مخارج و خوراک و

زيارت نامه خوان را پرداخت قرار است روزي دو مرتبه شما را سرداب و حرم ببرم. هر چه گشتيم سيد را نديديم تا

بدهي خود را بپردازيم. هنگام برگشت به کربلا محضر آقا ميرزا مهدي شيرازي رفتم جريان را گفتم راجع به بدهي

گفتم. ميرزا فرمود:
آيا ازسادات کسي با شما هست گفتم:
 يک علويه.  ايشان فرمود آقا امام زمان بوده که ميزبان شما بوده شهيد دست غيب مي فرمايند :به نظر اين حقير

شايد آن سيد از رجال الغيب يا ابدال بوده باشد.

در تاريخ افراد زيادي بودند كه با توسل به اهل بيت توبه كرده و عوض شدند

?منبع :درس هاي اخلاق استاد توكل

?اللهم عجل الولیک الفرج?

نوشته‌های مرتبط

علائم قطعی و غیر حتمی ظهور کدامند؟

اصهب و ابقع چه کسانی هستند

Entezar

اهمیت مسجد کوفه

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد