متن مهدوی

تهدیدهای اخرالزمان قسمت دوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

تهدیدهای اخرالزمان قسمت دوم

قسمت 2 از 4


دومین نشانه:
ایجاد نارضایتی عمومی و تحقق شرایط شکل گیری انقلاب جهانی (پدیداری شرایط منفی)، از نکات بارز عصر آخرالزمان (دوران پیش از ظهور) است. بي ترديد امام زمان(عج) حکومت جهاني تشکيل خواهد داد. براي شکل گيري و پذيرش آن نياز است که برخي از شرايط فراهم و عوامل شکل گيري آن ايجاد شوند.

️ يکي از شرايط ايجاد حکومت جهاني، آمادگي مردم و احساس نياز شديد آنان است. آمادگي آن گاه حاصل مي شود که مردم ستم هاي حاکمان را تجربه و ظلم و فساد آنان را خسته کرده باشد. در غير اين صورت مردم نه آمادگي پذيرش حکومت جهاني را دارند و نه قدر و ارزش آن را مي دانند. امروزه در جهان حکومت هاي متعددي وجود دارد، زيرا مردم هنوز آمادگي پذيرش حکومت جهاني را ندارند؛ حتي برخي احساس مي کنند حکومت هاي آنان بهترين حکومت و رهبران آن ها موفق ترين رهبران هستند.

براي پذيرش حکومت جهاني امام زمان(ع) لازم است افکار عمومي آمادگي پذيرش حکومت امام(عج) را پيدا کنند. يکي از زمينه هاي آن گسترش ظلم و فساد است. گسترش ستم ها و ناهنجاري ها موجب مي شود که مردم آرزوي حکومت عادلانه را نموده و از دل و جان آن را بپذيرند. در برخي از روايات از جنگ و ظلم ها سخن به ميان آمده است که پيش از ظهور به وجود مي آيند.

در واقع در این دوران بدي ها، بر خوبي ها، ضدارزش ها بر ارزش ها و ظلم بر عدالت غلبه می کند!! حاکمان و روسای کشورها، افرادی ستمگرند و حقوق مردم را پايمال مي کنند و اجازه برقراری عدالت و مساوات نمي دهند و يا آن را اجرا نمي کنند. بدين سان در زمان ظهور امام زمان(عج) فرهنگ ستم ستيزي به اوج رسيده و مردم ظلم و فساد را تحمل نمي کنند.

ادامه دارد….

برگرفته از وبسایت پرسمان مهدویت

نوشته‌های مرتبط

کاره های ساده و مهمی که برای امام زمان(عج)می شود انجام داد

Entezar

انتظار يعني آماده باش كامل

Entezar

حكومت قائم عليه السلام و پيشرفت علم

مصطفی میرعابدینی
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد