تفسیر زیارت جامعه کبیره

تفسیر زیارت جامعه کبیره جلسه پنجاه و سوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

تفسیر زیارت جامعه کبیره

جلسه پنجاه و سوم

18-السَّلامُ عَلی اَئِمَّةِ الْهُدی

هدف از آفرینش انسان رسیدن به وجه الله است
آری،باید به این نکته توجّه کامل داشت که ما را برای رسیدن به لقای خدا آفریده اند؛امّا نیل به لقای خدا جز از طریق نیل به امام معصوم(ع)ممکن نیست و اصلاً لقای امام،از آن جهت که وجه الله است،عین لقای خداست،قرب به امام همان قرب به خدا و وصول به امام همان وصول به خداست،چون امام جلوه ی حق در عالم خلق است.اگر خدا بخواهد در عالم خلق تجلّی کند و فرضاً به صورت انسانی درآید،مسلّماً به صورت علی(ع)درخواهد آمد.

در یکی از زیارات مأثوره می خوانیم:”حمد از آن خدایی است که بر ما منّت نهاده و به وجود حاکمانی که اگر او در مکان حضور می یافت،آن ها قائم مقامش می شدند.(1)

اگر بنا بود خدا در جایی بنشیند،در همان جا می نشست که علی(ع)نشسته است.در روایات آمده است که”لقای خدا در عالم آخرت و در بهشت برین نیز با لقای رسول خدا(ص)و امام(ع)میسّر خواهد بود”2 و دیدار جمال آن انوار الهی در آخرت نیز مشروط به شناخت و معرفت آن ها در این دنیاست.

فرموده اند:”شناخت در دنیا بذر مشاهده در آخرت است.(3) اگر در اینجا توانستیم معرفتشان را در قلب خودمان بنشانیم،آنجا می توانیم جمالشان را ببینیم؛وگرنه آنجا هم در تاریکی خواهیم بود و جمالشان را از پشت حجاب ها خواهیم دید.چون در این دنیا از پشت حجاب آن ها را می شناسیم،معرفتمان درباره ی آن ها جدّاً ناقص است.

گاهی آدم با خودش فکر می کند و می گوید:آخر من از مقام امامت چه شناخته ام؟پس از شصت هفتاد سال که از سنّم گذشته است و به قول خودم تمام کارم همین بوده که از خلال آیات و روایات،از جمال آسمانی انبیاء و اولیای خدا آگاه شوم و به دیگران آگاهی بدهم،
چه بهره ای برده ام و چه شناختی به دست آورده ام تا به دیگران بدهم.

خشک ابری که بود ز آب تهی
ناید ز وی صفت آب دهی

و به چه حدّی از لقای امامان که لقای خداست خواهم رسید؟اینجا چه بذری افشانده ام تا آنجا به محصول مشاهده نایل گردم

ادامه دارد….

منابع
1-مفاتیح الجنان،در اذن دخول حرم های شریفه.
2-توحید صدوق،صفحه117،حدیث21؛تفسیر برهان،جلد4،صفحه407
3-علم الیین فیض(ره)،صفحه230

آیت الله سید محمد ضیاءآبادی

 

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه چهل و سوم

Entezar

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه دوم

Montazer

شرح زیارت جامعه کبیره جلسه پانزدهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد