تفسیر دعای عصر غیبت

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت چهل و سوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

تفسیر دعای عصر غیبت

قسمت چهل و سوم

در سوره ی آل عمران و هم سوره ی مریم، که مادر حضرت مریم می گوید؛ خدایا من این بچه را نذر خادمی بیت المقدس می کنم!

خدا در قرآن این را یاد می دهد که شما هنوز بچه به دنیا نیامده، او را نذر و وقف اهل بیتش کنید! حتی روایت هم داریم قبل از اینکه بچه به دنیا بیاید، اسم برای او انتخاب کنید!

سیدبن طاوس می گوید؛ پسرم نیاید روزی برتو، قبل از اینکه برای امام زمان (عج) صدقه بدهی، برای خودت صدقه بدهی! (در کتاب یک طور دیگر نوشته است) و قبل از آنکه برای خودت و عزیزانت صدقه بدهی (از بین همه ی کارهای خیر، سید بن طاوس دست گذاشت به صدقه دادن، این صدقه دادن برای امام زمان (عج) خیلی مهم است!

اصلا حواسمان به بحث صدقه نیست، حتی شب اول قبر! میت که می میرد، همه بیشتر دنبال خواندن نماز هستند، در حالی که صدقه آن شب ثوابش بیشتر است)

می گوید، پیش از آنکه برای خودت و عزیزانت صدقه بدهی! برای حضرت صدقه بده (برای امام زمان صدقه بده) و دعا به آن وجود مقدس را، بر دعای به خود مقدم بدار! (اول برای حضرت دعا بکن، بعد برای خودت)

حاج علی فشندی در مسجد جمکران، محضر حضرت رسید و به آقا لیوان آبی تعارف کرد (نشناخت که امام زمان (عج) است) گفت شما دعا کنید که امام زمان ما بیاید! و حضرت لیوان آب را به او نشان می دهد و می گوید؛″شیعیان ما به اندازه ی لیوان آب هم ما را نمی خواهند! اگرمی خواستند،دعا می کردند و ما می آمدیم″

خواندن مطالب مفید بیشتر
شرح و تفسیر دعای عصر غیبت قسمت پنجم

می گوید؛ برای جلب توجه و احسان آن بزرگوار، در هر کار خیر برای وفای بحق حضرت، او را بر خویشتن برتری ده! (می گوید در هر کار خیری، هر کار مستحبی! حضرت را بر خودت مقدم بدار)

و بعد می گوید؛ در روزهای دوشنبه و پنجشنبه با فروتنی و خضوع نیازهای خود را بر حضرتش عرضه کن! (دوشنبه و پنجشنبه که شد، نیازها و حوائج خودت و درد و دل های خودت را محضر حضرت ارائه بده که حضرت نگاه می کند، باز هم دوشنبه و پنج شنبه تأکیدی است که سیدبن طاوس دارد)

ادامه دارد …

استاد احسان عبادی

 

نوشته‌های مرتبط

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت سی و هشتم

Montazer

شرح و تفسیر دعای عصر غیبت قسمت هفدهم

Entezar

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت پنجاه و یکم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد