تفسیر دعای عصر غیبت

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت بیست و دوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح و تفسیر دعای عصر غیبت

قسمت  بیست و دوم

عده ای دور هم که جمع می شوند به جای اینکه بنشینند، یک زیارت درست و درمان بخوانند! دعای معراج را می خوانند که اعتبار سندی ندارد! نمی گوییم خواندنش حرام است، من باب استحباب اشکال ندارد، ولی وقتی زیارت تأکید شده ای مثل زیارت آل یاسین، زیارت عاشورا داریم! چرا اینها را ما نخوانیم، برویم سراغ چیزهایی که سندیتی ندارد!؟

مگر امام زمان(عج) نگفت; اگر می خواهید از طریق ما اهل بیت به خدا نزدیک بشوید، زیارت آل یاسین را بخوانید!

از ما می پرسند چه طور با امام زمان(عج) حرف بزنم، چطور به امام زمان توسل کنم!؟ خُب، زیارت آل یاسین که هست چرا انجامش نمی دهیم! تقصیر خودمان است! اصل را رها می کنیم و به فرع می چسبیم!

طرف جمکران می رود، فقط به نیت اینکه سر چاه جمکران برود! که اصلا صحت و مدرکی هم ندارد! ( و به تعبیر مقام معظم رهبری که نه اعتبار و سندی دارد) سر چاه بنشیند و گریه کند! و داد بزند امام زمان (عج) کجایی، بیا بیرون؟!

و بعد خارجی از این صحنه ها فیلم بگیرد و در شبکه های.. پخش کند! و بگوید شیعیان را نگاه کنید، امام شان داخل چاه است!امامی که  خودش را نمی تواند از چاه بیرون بیاورد، چطور می خواهند مشکلات مردم را حل بکنند!

این اصل و فرع ها را ما گاها اشتباه می کنیم! و دشمن هم همین را از ما می خواهد که اصل و فرع ها جایش را اشتباه بگیریم و به آن چیزی که می خواهیم نرسیم!

ادامه دارد ….

نوشته‌های مرتبط

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت سی

Entezar

شرح دعای عصر غیبت قسمت هفتم

Entezar

تفسیر دعای عصر غیبت قسمت چهل و نهم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد