داستان های امام زمان

تشرف به خدمت امام زمان(ارواحنا فداه)

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

تشرف به خدمت
امام زمان(ارواحنا فداه)


✍آیت الله مصباح یزدی از مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ محمد حسین فاضلی

نقل کردند که فرمود:در مِنٰی بودم، دیدم شوق دارم از خیمه بیرون بروم. بیرون رفتم

و گویی به سمت مسجد خفیف رفتم،به چادری رسیدم و دیدم حضرت در آنجا تشرف دارند

و ملل مختلف خدمتشان مشرف می شوند و با هر کدام به زبان خودشان صحبت می فرمایند

و با من به زبان فارسی صحبت فرمودند،و فرمودند:این ها تشنه معارف دین هستند،

چرا زبان های مختلف را فرا نمیگیرید تا معارف دینی را به آنان برسانید‌

روزنه هایی از عالم غیب،حضرت آیة الله سید محسن خرازی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

داستان شفای بیمار فلج

Montazer

حکایت سید محمد جبل عاملی قسمت پایانی

Montazer

داستان استشمام عطر حضرت در سرداب مطهر

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد