داستان های امام زمان

تشرف حاج محمد علی فشندی قسمت اول

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

تشرف حاج محمد علی فشندی قسمت 1/3

«سال اولی که به مکه مشرف شدم از خدا خواستم 20 سفر به مکه بیایم

تا بلکه امام زمان علیه السلام را هم زیارت کنم. بعد از سفر بیستم نیز،

خداوند منت نهاد و سفرهای دیگر هم به زیارت خانه خدا موفق شدم.
ظاهراً سال 1353 بود بود به عنوان کمکی کاروان از تهران رفته بودم،

شب هشتم از مکه آمدم برای عرفات تا مقدمات کار را فراهم کنم که فردا شب

وقتی حاجی ها همه باید در عرفات باشند از جهت چادر و وضع منزل نگران نباشند.
شرطه ای آمد و گفت: آقا چرا الان آمدی؟ کسی نیست.
گفتم: برای این جهت که مقدمات کار را آماده کرده باشم.
گفت: پس امشب باید خواب نروی. گفتم: چرا؟ گفت:

به خاطر آن که ممکن است دزدی بیاید و دستبرد بزند.
گفتم: باشد. و بعد از رفتن شرطه، تصمیم گرفتم، شب را نخوابم.

برای نافله شب و دعاها وضو گرفته، مشغول نافله شدم.


بعد از نماز شب، حالی پیدا کردم و در همین حال بود که شخصی آمد

درب چادر و بعد از سلام وارد شد و نام مرا برد من از جا بلند شدم

پتویی چند لا کرده زیر پای آقا افکندم.
او نشست و فرمود:
چایی درست کن!
گفتم: اتفاقاً تمام اسباب چایی حاضر است

ولی چای خشک از مکه نیاورده ام و فراموش کرده ام.
فرمود: شما آب روی چراغ بگذار تا من چایی بیاورم.
از میان چادر بیرون رفت و من هم آب را روی چراغ گذاشتم.

طولی نکشید که برگشت و یک بسته چای در حدود 80 الی صد گرم به دست من داد.
چایی را دم کردم پیش رویش گذاردم، خورد و فرمود:

خودت هم بخور، من هم خوردم؛ اتفاقاً عطش هم داشتم چایی لذت خوبی برای من داشت.
بعد فرمود: غذا چه داری؟ عرض کردم: نان.
فرمود: نان خورش چه داری؟ گفتم: پنیر.
فرمود: من پنیر نمی خواهم. عرض کردم: ماست هم از ایران آورده ام. فرمود: بیاور.
گفتم: این که از خود من نیست مال تمام اهل کاروان است. فرمود:
« ما سهم خود را می خوریم. دو سه لقمه خورد. »
در این وقت چهار جوان صبیح که موهای پشت لبشان تازه سبز شده بود،

جلوی چادر آمدند با خود گفتم: نکند اینها دزد باشند.

اما دیدم سلام کردند و آن شخص جواب داد. خاطرم جمع شد.
✍:ادامه دارد…
➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

تشرف سید کریم پینه دوز خدمت امام زمان

Montazer

داستان حواله حضرت-قسمت 1/2

Entezar

ماجرای حضور امام زمان در عملیات کربلای ۵

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد