متن مهدوی

تشخیص و تطبیق نشانه های ظهور بخش اول

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

 تشخیص و تطبیق نشانه های ظهور

قسمت  1⃣ از 3⃣


درسال های اخیر، ادّعاهای دروغین درحوزه مهدویت

بسیار گسترش یافته است و هر از چند گاه از یکی از کشورهای اسلامی اعم از «ایران»، «عراق»،«بحرین»، «مصر»، «عربستان» و … کسی بر می خیزد و با این ادعا که سید حسنی، سید خراسانی، یمانی، نماینده مخصوص امام زمان (ع) یا حتّی خود مهدی موعود است، جمعی بی اطّلاع را با خود همراه و آتش فتنه ای جدید را برپا می کند.

در چنین فضایی، به طور طبیعی، این پرسش برای بسیاری از افراد مطرح می شود که چگونه می توانیم مهدی موعود( ع) را از مدّعیان دروغین بازشناسیم  آیا راهی برای جلوگیری از تشخیص ها و تطبیق های نادرست وجوددارد آیا اساساً ظهور امام مهدی (ع) و رویدادهای پیش از آن، به حدی روشن است که مردم در مورد آن دچار هیچ گونه تردید و سردرگمی نشوند

برای یافتن پاسخ پرسش های یادشده، توجّه به چند نکته ضروری است:

1⃣روشن بودن امر ظهور

در روایات متعددّی بر این نکته تأکید شده است که امر ظهور امام مهدی (ع) از آفتاب نیز درخشان تر است و به همین دلیل، این امر بر هیچ کس مشتبه نخواهد شد و هیچ کس در حقانیت آن تردید نخواهد کرد.

در این زمینه از امام محمّد باقر (ع) چنین نقل شده است: تا آسمان و زمین ساکن است، شما نیز ساکن و بی جنبش باشید -یعنی بر هیچ کس خروج نکنید- که کار شما پوشیدگی ندارد. بدانید که آن نشانه ای از جانب خدای عزّوجلّ است، نه از جانب مردم.

بدانید که آن از آفتاب روشن تر است و بر نیکوکار و زشت کار پنهان نخواهد ماند. آیا صبح را می شناسید؛ امر شما همانند صبح است که پنهان ماندن در آن راه ندارد.

الغیبه باب 11ص286/بحار ج52ص140

با توجّه به روایت یاد شده می توان گفت پدیده ظهور و مقدّمات آن، چنان روشن است که هنگام وقوع آن،همه مردم از آن آگاه می شوند و به حقانیت آن پی می برند. این گونه نیست که تنها جمعی محدود از شیعیان ازآن با خبر شوند و به همراهی با آن برخیزند.

ادامه دارد …

نوشته‌های مرتبط

حدیث شناسی بخش هفتم

Montazer

تشخیص و تطبیق نشانه های ظهور بخش سوم

Montazer

شمشير ذوالفقار چیست و چه شکلی است

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد