حضرت زهرا(س)

شعربر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه

“السلام علیک یا فاطمه الزهرا”

 بر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه
می شوم آماده ی گریه برای فاطمه

هاتفی از آسمان ها می دهد امشب ندا
فاطمیّه آمده، ماه عزای فاطمه

فاطمیّه آمده ای فاطمیّون غیور
خانه ی دل را کنید امشب سرای فاطمه

در عزایش بر تنم دارم لباس نوکری
این لباس مشکی ام باشد عطای فاطمه

من کجا و گریه در بزم عزای او کجا ؟
اشک چشمانم بُوَد لطف خدای فاطمه

بر جراحات عمیق فاطمه مرهم نهد
هر کسی گرید میان روضه های فاطمه

هر کسی بر بام خانه پرچم زهرا زند
می شود ایمن ز غم تحت لوای فاطمه

مهر زهرا را خدا با طینتم کرده عجین
افتخارم این بُوَد هستم گدای فاطمه

در قنوت هر نمازم بر لبم دارم دعا
بارلاها جان من گردد فدای فاطمه

یاری زهرا نمودن با زبان است و عمل
ای که هستی در پی کسب رضای فاطمه

می رسد آوای یا مهدی هنوز از پشت در
ذکر تعجیل فرج باشد دعای فاطمه

کی می آیی تا بگیری انتقام مادرت ؟
مهدی زهرا بیا، ای دلربای فاطمه

?”اللهم عجل لولیک الفرج”?

نوشته‌های مرتبط

شعرریسمان محکم حبل المتینی فاطمه

Montazer

شعرپهلوی مادرم

Montazer

شعر السلام علیک یا فاطمه الزهرا

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد