متن مهدوی

اﮔﺎﻫﻲ امام زمان بر ﺍﺣﻮﺍﻟﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺷﻴﻌیان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

جلوه های محبت یار

قسمت چهارم

ﻧﻈﺎﺭﺕ (ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﻮﺍﻟﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺷﻴﻌﻪ)

«ﻓﺄﻧﺎ ﻧﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﺒﺎﺋﻜﻢ ﻭﻟﺎﻳﻌﺰﺏ ﻋﻨّﺎ ﺷﻲ ﺀ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭﻛﻢ»؛ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺷﻤﺎ، ﺁﮔﺎﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺷﻤﺎ، ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ.

«ﺃﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﻠﻴﻦ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺗﻜﻢ ﻭ ﻟﺎﻧﺎﺳﻴﻦ ﻟﺬﻛﺮﻛﻢ ﻭ ﻟﻮﻟﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﺰﻝ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻠﺄﻭﺍﺀ ﻭﺍﺻﻄﻠﻤﻜﻢ ﺍﻟﺎﻋﺪﺍﺀ»؛ﻣﺎ، ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ، ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻳﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ، ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ‌ﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﻲ‌ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻧﺪ.

«ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺄﻣﺮ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ ﻭ ﻳﻄﺄ ﻓﺮﺷﻬﻢ… »؛ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ، ﺭﺍﻩ ﻣﻲ‌ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ،ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺵ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﮔﺎﻡﺑﺮﻣﻲ‌ﺩﺍﺭﺩ…

برگرفته از” کتاب میر مهر”
مسعود پورسعید آقایی

خواندن مطالب مفید بیشتر
معنی کهیعص در کلام امام زمان(عج)

نوشته‌های مرتبط

یارباشیم مثل اصحاب امام حسین(ع)

فاطمه جهاد

ایات مهدویت سوره لقمان

Montazer

سید کریم کفاش و امام زمان(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

۲ نظرات

  • سلام دوست عزیز، وبسایت بسیار زیبا و محتوایی بسیار غنی دارید. بسیار خوشحالم که افرادی همچون شما در این فضا مشغول به فعالیت هستند. در صورت تمایل به تبادل لینک بفرمایید تا بنده نیز شما رو لینک کنم.