متن مهدوی

اﮔﺎﻫﻲ امام زمان بر ﺍﺣﻮﺍﻟﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺷﻴﻌیان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

جلوه های محبت یار

قسمت چهارم

ﻧﻈﺎﺭﺕ (ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﻮﺍﻟﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺷﻴﻌﻪ)

«ﻓﺄﻧﺎ ﻧﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﺒﺎﺋﻜﻢ ﻭﻟﺎﻳﻌﺰﺏ ﻋﻨّﺎ ﺷﻲ ﺀ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭﻛﻢ»؛ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺷﻤﺎ، ﺁﮔﺎﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺷﻤﺎ، ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ.

«ﺃﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﻠﻴﻦ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺗﻜﻢ ﻭ ﻟﺎﻧﺎﺳﻴﻦ ﻟﺬﻛﺮﻛﻢ ﻭ ﻟﻮﻟﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﺰﻝ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻠﺄﻭﺍﺀ ﻭﺍﺻﻄﻠﻤﻜﻢ ﺍﻟﺎﻋﺪﺍﺀ»؛ﻣﺎ، ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ، ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻳﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ، ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ‌ﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﻲ‌ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻧﺪ.

«ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺄﻣﺮ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ ﻭ ﻳﻄﺄ ﻓﺮﺷﻬﻢ… »؛ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ، ﺭﺍﻩ ﻣﻲ‌ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ،ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺵ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﮔﺎﻡﺑﺮﻣﻲ‌ﺩﺍﺭﺩ…

برگرفته از” کتاب میر مهر”
مسعود پورسعید آقایی

خواندن مطالب مفید بیشتر
ابدال چه کسانی هستند

نوشته‌های مرتبط

چگونگی ارتباط برقرار کردن با امام مهربانی

Montazer

نقش مردان در ارتباط خانواده با امام زمان قسمت چهارم

Montazer

احادیث اهمیت روز جمعه

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

۲ نظرات

  • سلام دوست عزیز، وبسایت بسیار زیبا و محتوایی بسیار غنی دارید. بسیار خوشحالم که افرادی همچون شما در این فضا مشغول به فعالیت هستند. در صورت تمایل به تبادل لینک بفرمایید تا بنده نیز شما رو لینک کنم.