ایت الله بهجت

ایت الله بهجت نمازم رو درست کنم

?️نمازم رو درست کنم،آقا زودتر میاد…

?آیت اللّہ بهجت (ره) :

یکے از عوامل حضور قلب این است کہ در تمام بیست و چهار ساعت باید حواسّ (باصره، سامعہ و…) خود را کنترل کنیم؛

زیرا براے تحصیل حضور قلب باید مقدماتے را فراهم کرد.

در طول روز، گوش، چشم، و همچنین سایر اعضاء و جوارح خود را کنترل کنیم!

معیار اصلے نماز است. این نماز بالاترین ذکر است، شیرین ترین ذکر است، برترین چیز است…

همہ چیز تابع نماز است؛ باید سعے کنیم این نماز را حسابے درستش کنیم…

وقتے نماز درست شد، باحال گشت، انسان آدم شده است،

بالاخره محک، نماز است.
➖➖➖➖➖➖

خواندن مطالب مفید بیشتر
توصیه نماز خوب توسط ایت الله بهجت

نوشته‌های مرتبط

آیت الله بهجت راهت رامشخص کن

Montazer

دعاى تائب+دعاى با توبه

Montazer

آیت الله بهجت درباره استغاثه درباره امام زمان

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد