احادیث امام صادق (ع)

اندوهگین بودنِ مومن در فراق امام

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

اندوهگین بودنِ مومن در فراق امام


این اندوه از نشانه های دوستی و علاقه به حضرت است. دلیلِ اینکه این کار از نشانه های اهل ایمان است، روایات بسیاری است که از امامان رسیده. روایاتی که بیان داشته اند از نشانه های یک فرد شیعه آن است که در اندوه امامان ناراحت باشد و تردیدی نیست غیبت مولایمان و غم هایی که بر ایشان وارد میشود، از بزرگترین علل اندوه امامان است.

امام صادق فرمودند: شخصِ اندوهگین به خاطر ما (اهل بیت) که غم و اندوهش برای ظلمی باشد که بر ما وارد شده، نفس کشیدنش، تسبیح گویی است و ناراحتی اش برای ما، عبادت است.

مکیال المکارم؛ اصول کافی ج۲

نوشته‌های مرتبط

عجله نکردن برای رسیدن زمان ظهور

Entezar

حدیث شبیه یوسف

Entezar

حدیث زمان نجات و فرج

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد