شبهات مهدوی

امام زمان خود را مانند ائمه پیش از او نشان دهد

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

اثبات غیبت و حکمت آن

امام زمان خود را مانند ائمه پیش از او نشان دهد

مخالفان امام زمان(عج) می گویند که امام

زمان خود را به مانند ائمه پیش از او نشان بدهید

و اگر این امام،مانند ائمه پیش از خود آشکار و

معروف نباشد،امر امامت آن یازده امام قبل از

او نیز تباه و بیهوده می گردد

پاسخ به این اشکال

دشمنان امام زمان(عج)به آثار حکمت خدای
تعالی نادانند و راه و روش حجتهای خدا را در
هر عصر و زمانی نسبت به پیشوایان ضلالت
در دولتهای باطل نمی دانند،زیرا مسلم است که
ظهور حجتهای الهی در مقامات پیشوایی خود
بر سبیلِ امکان و تدبیر،نسبت به مردم زمان
خودشان است و اگر حال طوری باشد که امام بتواند تدبیر
و رهبری اولیاء ش را بر عهده گیرد،ظهور آن حجت لازم خواهد بود،و اگر حال طوری باشد
که امام نتواند تدبیر در رهبری اولیاء ش را بر
عهده گیرد و حکمت الهی موجب استتار او
گردد و تدبیر نیز آن را اقتضاء کند،خداوند او
را در پشتِ پرده غیبت نهان ساخته و مستور
فرماید تا وقتی که اجل غیبت فرا رسد

کمال الدین ج اول ص ۴۲

نوشته‌های مرتبط

پاسخ شبهه مهدی شیعیان زیاد ادم می کشد

Montazer

پاسخ شبهه مهدی شیعیان سایه ندار

Montazer

پاسخ شبهه مهدی شیعیان با قران جدید می اید

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد