متن مهدوی

امام خمینی (ره) نامه اعمال

?نامه اعمال

?امام خمینی (ره): «همان طوری كه رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم به حسب واقع حاكم بر جمیع

موجودات است، حضرت مهدی همان طور حاكم بر جمیع موجودات است، آن خاتم رسل است و این خاتم ولایت…»
«ببینید كه تحت مراقبت هستید، نامة اعمال ما می رود پیش امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هفته‎ای دو دفعه (به

حسب روایت ) نكند كه خدای نخواسته از من و شما و سایر دوستان امام زمان ـ سلام الله علیه ـ یك وقت چیزی

صادر بشود كه موجب افسردگی امام زمان ـ سلام الله‎علیه ـ باشد.»

«رهبر همة شما و همة ما وجود مبارك بقیة الله است و باید ماها و شماها طوری رفتار كنیم كه رضایت آن بزرگوار

را كه رضایت خداست بدست آوریم.»
«خداوند… ما را موفّق كند كه به لقای جمال مبارك امام زمان ـ سلام الله علیه ـ موفق بشویم.»
«بحمدالله این كشور الآن در تحت عنایت حق تعالی و در تحت حمایت ولی عصرسلام الله علیه به مقامی رسیده

كه می تواند راه خودش را طی كند.»
➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

نقد عرفان های نو ظهور بیست و هشتم

Entezar

خروج سفياني در کلام معصومین

Entezar

جهاد در راه امام زمان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد