داستان های امام زمان

امام حسن عسکرى علیه السلام در زندان

بیت ظهور

امام حسن عسکرى علیه السلام در زندان

عيسى بن صبيح مى گويد:


ما در زندان بوديم که امام حسن عسکرى (عليه السلام) را نيز به زندان آوردند.

من حضرت (عليه السلام) را مى شناختم. آنگاه که ايشان مرا ديد، فرمود:

تو شصت وپنج سال ويک ماه ودو روز سن دارى.
من با خود کتاب دُعايى داشتم که تاريخ ولادتم در آن نوشته شده بود،

وقتى به آن نگاه کردم وحساب نمودم، ديدم

همان طور است که امام (عليه السلام) مى فرمايد.
حضرت (عليه السلام) دوباره فرمود: آيا فرزندى دارى؟

عرض کردم: نه.
سپس فرمود: خداوندا! به او پسرى عطا کن که پشتيبان او باشد،

همانا فرزند برى آدمى بهترين پشتيبان است.
آنگاه اين بيت را خواند:
کسى که پشتيبان دارد با دشمنانش رو به رو مى شود،
وآن که پشتيبانى ندارد خوار وذليل است
عرض کردم: آيا شما فرزندى داريد؟
فرمود: آرى! قسم به خدا! به زودى صاحب فرزندى خواهم شد

که زمين را پر از عدل وداد مى کند، امّا حالا ندارم.
سپس اين ابيات را خواند:
شايد روزى مرا در حالى بينى که،
فرزندانم مانند شيرانى با يالهاى انبوه گرد من باشند.
چنان که تميم پيش از آن که چون ريگ بيابان زاد وولد کند،

مدّتى طولانى در ميان مردم تنها بود.(و بعدا صاحب قبیله بنی تمیم شد.)
خرايج، ج 1، ص 478

نوشته‌های مرتبط

شفای بیمار سکته ای توسط امام زمان

Montazer

داستان نظاره رخ حضرت

Entezar

کمک امام زمان از فردى بت پرست

امیرحسین عامری
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

۲ نظرات