متن مهدوی

اعتقاد به منجی در بودا

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

اعتقاد به منجی در بودا


حدود قرن اول میلادی، آئین بودا به «چین» رسید و از آن زمان هم توجه زیادی به “میتریه” شد. همچنین گروه هایی از منتظران در «کُره» پیدا شدند که میتریه را بعنوان یک عنصر مهم می دانستند. «ژاپنی ها» هم این ایده را از کُره گرفتند و میتریه را “آورندهٔ زندگی طولانی و نیک بختی” می دانند، چنانکه بعضی گروه ها در ژاپن منتظر ظهور او هستند.

نکتهٔ جالب اینکه «پیروان بودا» در همهٔ مناطق اصلی بودایی نشین (در آسیا)، معتقدند میتریه در منطقهٔ خودشان متولد می شود؛ در واقع هر کسی او را از خود می داند، نه از بیگانه.

منابع
شجاعی، هفت آسمان، ش۲۱، ص۲۲۱
منجی در ادیان، شاکری، ص۲۳۱

نوشته‌های مرتبط

لقاء پروردگار و رابطه اش با لقاء امام زمان(عج)

Entezar

دیدگاه امام خمینی در باب نزدیکی ظهور

Entezar

اشک و نالهٔ امام صادق در فراق امام زمان

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد