احادیث امام صادق (ع) متن مهدوی

اطاعت پذیری از وظایف منتظران

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

اطاعت پذیری از وظایف منتظران


ابوحمزه از امام باقر پرسید حق امام بر مردم چیست؟ فرمودند: اینکه سخنش را بشنوند و از او اطاعت کنند.

اصول کافی، کتاب الحجه

امام صادق: شنیدن و اطاعت کردن درهای خیر هستند، کسیکه بشنود و فرمان ببرد، حجت و دلیلی بر علیه او نیست، ولی کسیکه بشنود و فرمان نبرد، عذری از او پذیرفته نخواهد شد… ما گروهی هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب کرده است.

اصول کافی، کتاب الحجه، باب وجوب اطاعت از امام

هیچ قاضی ای برای بررسی اطاعت پذیری ما، مانند نفس و وجدان خودمان نیست. اگر میخواهیم یار باشیم و نه سربار، باید اطاعت پذیر باشیم. امام زمان از ما چه میخواهد و ما در قبالش چندبار لبیک گفته ایم و چه کرده ایم؟

نوشته‌های مرتبط

اخرالزمان و ترویج جادوگرى

Montazer

نقد عرفان های نو ظهور قسمت بیست و ششم

Montazer

حق امام زمان(عج) بر مردم

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد