حضرت ولی عصر(عج)

اشعار امام زمان تمام پنجره ها

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شعـــــــــــر مهــــــــــــدوے


اينجا تمام پنجره ها حرف می زنند
درباره ی نگاه شما حرف می زنند

تو اتفاق تازه و سبزی، درختها
از تو برای هم چه رها حرف می زنند

نام تو نقل محفل و بزم فرشته هاست
از عشق تو به نزد خدا حرف می زنند

از تو کتابهای مقدس به هر بيان
با آيه با زبان دعا حرف می زنند

در اين شلوغ معرکه ساکت نشسته ای
آوازها سکوت تو را حرف می زنند

شايد گره زدی دل خود را به آفتاب
هی از تو چشم آينه ها حرف می زنند

هر روز جمعه و همه جا صحبت شماست
يا گوش می دهند و يا حرف می زنند

آخر بگو برای دل بی قرار من
کاری نمی کنند چرا حرف می زنند؟

ای غايب از نظر !بيا عده ای هنوز
پشت سر تو …عشق… خدا…حرف میزنند

نوشته‌های مرتبط

شعرﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺟﺖ میگفتند

Montazer

شعر امام زمانی پرده بگشای که مردم نگرانندهنوز

Entezar

اشعار امام زمان عطری

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد