متن مهدوی

اسیب شناسی مهدویت قسمت چهارم

بیت ظهور

اسیب شناسی مهدویت

قسمت چهارم

تعیین زمان ظهور

از آسیبهاي فرهنگ مهدویت آن است که بعضی به دنبال تعیین زمان براي ظهور هستند. در حالی که زمان ظهور بر مردم مخفی است و در روایات پیشوایان دینی از تعیین وقت براي ظهور به شدت نهی شده است و وقت گذاران دروغگو شمرده شده اند.

از امام باقر علیه السلام سؤال شد، آیا براي ظهور وقت (معینی) است؟ حضرت فرمود آنها که براي ظهور تعیین وقت میکنند دروغ میگویند.[2] و دو بار این جمله را تکرار کرد.

با این حال بعضی آگاهانه یا ناآگاهانه براي ظهور تعیین وقت میکنند که کمترین اثر آن احساس یأس و ناامیدي براي کسانی است که این وعده هاي دروغین را باور کرده اند ولی خلاف آن را مشاهده کرده اند.

بنابراین منتظرانِ واقعی باید خود را از دام شیادان و نیز نادانان حفظ کنند و درباره زمان ظهور، تنها منتظر اراده پروردگار باشند .

[1]الغیبۀ طوسى، ح 411 ،ص 426.

ادامه دارد…

برگرفته از کتاب نگین افرینش

نوشته‌های مرتبط

حدیث شناسی بخش ششم

Montazer

تعیین وقت ظهور حضرت مهدی

Montazer

حدیث شناسی بخش هشتم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد