متن مهدوی

اسیب شناسی مهدویت قسمت پنجم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

آسیب شناسی مهدویت

 قسمت پنجم

تطبیق علائم ظهور بر مصادیق خاص

در روایات فراوان نشانه هایی براي ظهور امام مهدي عجل االله تعالی فرجه الشریف بیان شده است
اما کیفیت دقیق و خصوصیات آنها روشن نیست و این بستري براي تحلیلها و تفسیرهاي شخصی و احتمالی گردیده است .و هر از چند گاهی بعضی در پی تطبیق علائم ظهور بر پدیده هاي موجود بر می آیند وبدینوسیله خبر از نزدیکی ظهور و احتمال قریب الوقوع بودن آن میدهند .

این جریان نیز از آسیبهاي فرهنگ مهدویت است که گاهی به یأس و نا امیدي ازظهور می انجامد.

براي مثال وقتی شخصیت سفیانی به فردي خاصکه در فلان منطقه است تفسیر شود و درباره دجال، تحلیل هاي بی دلیل مطرح گردد و به دنبال آن بشارت ظهور در زمانی بسیار نزدیک، به همگان داده شود و پس از طی شدن سالیانی، امام علیه السلام ظهور نکند، عده اي به انحراف و اشتباه گرفتار میشوند و در اعتقادات صحیح خود دچار تزلزل و تردید میگردند .

ادامه دارد…

برگرفته از کتاب نگین آفرینش

نوشته‌های مرتبط

موعود مسیحی

Montazer

نا امیدی از رحمت خدا

Montazer

توصیه های امام زمان به عالمان و رهبران دینی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد