متن مهدوی

اسیب شناسی مهدویت قسمت سوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

اسیب شناسی مهدویت

قسمت سوم

استعجال ظهور

️یکی دیگر از آسیبهاي جدي درفرهنگ مهدویت
استعجال ظهور است. استعجال به معنی عجله کردن و خواستن چیزي قبل از رسیدن وقت آن و تحقّق زمینه هاي لازم براي آنست. انسانهاي عجول به خاطر ضعف نفس و کم ظرفیت بودن، متانت و سکون و آرامش خود را از دست میدهند و بدون درنظر گرفتن شرایط،خواهان تحقّق پدیده ها هستند .

در فرهنگ ناب مهدویت و در برخورد با مسئله انتظار امام غایب، انسانِ منتظر، پیوسته در طلب ظهور است و با تمام وجود و اشتیاق خواستار ظهور است و براي تعجیل امر فرج دعا میکند ولی هرگز عجله نمیکند و هر چه غیبت به درازا کشد و انتظار، طولانی شود، باز هم صبر و شکیبایی را از کف نمیدهد بلکه علیرغم شوق فراوان به ظهور، در برابر اراده پروردگار و خواست او کمال تسلیم را از خود نشان میدهد و براي تحقّق همه زمینه هاي لازم براي ظهور میکوشد و بردباري میکند .

عبدالرحمن بن کثیر گوید : خدمت امام صادق نشسته بودم که مهرم داخل شد و عرض کرد: قربانت گردم! به من خبر دهید این امري که در انتظارش هستیم کی واقع میشود؟امام فرمود: اي مهرم! دروغ گفتند وقت گذاران و هلاك شدند شتاب کنندگان و نجات یافتند تسلیم شدگان.؟ [.کافى، ج 2 ،ص 191.]

نهی از عجله و شتاب زدگی در امر ظهور به آن جهت است که به دنبال عجله، روحیه یأس و نومیدي در انسانِ منتظر، پیدا میشود؛ آرامش و صبوري را از دست میدهد و حالت تسلیم او به حالت گله مندي و شکایت تبدیل میگردد و از تأخیر ظهور بی قرار میگردد و این بیماري را به دیگران نیز سرایت میدهد و گاهی به خاطر استعجال ظهور به حالت انکار وجود امام، گرفتار میشود .

گفتنی است که منشأ استعجال ظهور آن است که نمیداند ظهور از سنتهاي الهی است و مانند همه سنتها باید پس از تحقق همه شرایط و زمینه ها، انجام گیرد و بنابراین براي وقوع آن عجله میکند .

ادامه دارد…

برگرفته از کتاب نگین افرینش

نوشته‌های مرتبط

عاشورای حسینی تا ظهور مهدوی

Entezar

تنهاترین امام کیست

Entezar

دغدغه ی تبلیغ امام زمان

امیرحسین عامری
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد