متن مهدوی

اسیب شناسی مهدویت قسمت سوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

اسیب شناسی مهدویت

قسمت سوم

استعجال ظهور

️یکی دیگر از آسیبهاي جدي درفرهنگ مهدویت
استعجال ظهور است. استعجال به معنی عجله کردن و خواستن چیزي قبل از رسیدن وقت آن و تحقّق زمینه هاي لازم براي آنست. انسانهاي عجول به خاطر ضعف نفس و کم ظرفیت بودن، متانت و سکون و آرامش خود را از دست میدهند و بدون درنظر گرفتن شرایط،خواهان تحقّق پدیده ها هستند .

در فرهنگ ناب مهدویت و در برخورد با مسئله انتظار امام غایب، انسانِ منتظر، پیوسته در طلب ظهور است و با تمام وجود و اشتیاق خواستار ظهور است و براي تعجیل امر فرج دعا میکند ولی هرگز عجله نمیکند و هر چه غیبت به درازا کشد و انتظار، طولانی شود، باز هم صبر و شکیبایی را از کف نمیدهد بلکه علیرغم شوق فراوان به ظهور، در برابر اراده پروردگار و خواست او کمال تسلیم را از خود نشان میدهد و براي تحقّق همه زمینه هاي لازم براي ظهور میکوشد و بردباري میکند .

عبدالرحمن بن کثیر گوید : خدمت امام صادق نشسته بودم که مهرم داخل شد و عرض کرد: قربانت گردم! به من خبر دهید این امري که در انتظارش هستیم کی واقع میشود؟امام فرمود: اي مهرم! دروغ گفتند وقت گذاران و هلاك شدند شتاب کنندگان و نجات یافتند تسلیم شدگان.؟ [.کافى، ج 2 ،ص 191.]

نهی از عجله و شتاب زدگی در امر ظهور به آن جهت است که به دنبال عجله، روحیه یأس و نومیدي در انسانِ منتظر، پیدا میشود؛ آرامش و صبوري را از دست میدهد و حالت تسلیم او به حالت گله مندي و شکایت تبدیل میگردد و از تأخیر ظهور بی قرار میگردد و این بیماري را به دیگران نیز سرایت میدهد و گاهی به خاطر استعجال ظهور به حالت انکار وجود امام، گرفتار میشود .

خواندن مطالب مفید بیشتر
مسجد سهله

گفتنی است که منشأ استعجال ظهور آن است که نمیداند ظهور از سنتهاي الهی است و مانند همه سنتها باید پس از تحقق همه شرایط و زمینه ها، انجام گیرد و بنابراین براي وقوع آن عجله میکند .

ادامه دارد…

برگرفته از کتاب نگین افرینش

نوشته‌های مرتبط

حدیث شناسی بخش بیست و یکم

Montazer

نقد عرفان های نو ظهور قسمت شانزدهم

Montazer

دلایل معلوم نبودن زمان ظهور

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد