استاد فاطمی نیا

استاد فاطمی نیا شدیدترین گناه

حدیث امین خداوند بر بندگانش

استاد فاطمی نیا:

 شدیدترین گناه


✍گناهکار چند نوع است. عده ای گناه می کنند، بعد ناراحت و پشیمان می شوند.

سوز و گداز دارند. توبه می کنند و هرگز فکر نمی کنند که روزی این توبه را بشکنند؛

اما دوباره می شکنند. دوباره، سه باره، ده باره. در حدیث داریم که این اگر در تمام

توبه شکستن ها سوز و گداز واقعی داشته باشد، در نهایت بر شیطان پیروز می شود.
اما اگر نه؛ دفعه اول سوز و گداز داشت، دفعه دوم کمتر، دفعه سوم کمتر و اگر برایش

معمولی شد؛ او طعمه شیطان می شود. شدیدترین گناه،

گناهی است که صاحب آن، آن را کوچک بشمارد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

سلوک مهدوی ایت الله فاطمی نیا

Montazer

شیعیان امیرالمومنین علیه السلام نزد خدا عزیز هستند

Montazer

استاد فاطمی نیا درباره حکم قاضی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد